Υποβολή ΟΠΔ έτους 2020 στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Υποχρεώσεις στατιστικών ανταποκριτών

Έγγραφο του ΥΠΕΣ

evro-kompiouter-proipologismos

Με το υπ’ αριθ. οικ. 6553/27.01.2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. υπενθυμίζεται στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας ότι τα Ολοκληρωμένα Πλαίσια Δράσης (ΟΠΔ) υποβάλλονται στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής http://komvos.ypes.gr/stats με μέριμνα των στατιστικών ανταποκριτών.

Για την υποβολή των ΟΠΔ στην εν λόγω εφαρμογή χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά τα πρότυπα αρχεία excel που είναι αποθηκευμένα στους φακέλους «Σ.1.ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΙ-ΝΠΔΔ», «Σ.2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ_ΝΠΔΔ» και «Σ.3-ΝΠΙΔ» στο σύνδεσμο https://www.ypes.gr/protypa-archeia-excel/.

Οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής http://komvos.ypes.gr/stats περιλαμβάνονται στον Οδηγό χρήσης Εφαρμογής Εισαγωγής & Αναζήτησης Στοιχείων (stats) που είναι αναρτημένος στο σύνδεσμο: https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/oikonomika-stoicheiaota/kombos-dialitoyrgikotitas


ΕΔΩ το το υπ’ αριθ. οικ. 6553/27.01.2020 έγγραφο ΥΠΕΣ.