Γενική Συνέλευση ΠΑΣΥΜΗΤΕ, όπως απαιτούν τα μέλη, για άμεση διενέργεια ΕΚΛΟΓΩΝ

Ανακοίνωση από το εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο του ΠΑΣΥΜΗΤΕ

Συναδέλφισσες, – φοι… Συμπληρώνονται δύο μήνες μετά το πραξικόπημα που κατέστησε τον ΠΑΣΥΜΗΤΕ ανενεργό και άοπλο για όλα τα ζητήματα που απασχολούν το κλάδο μας και την ΕΡΤ και σταμάτησε τη διαπραγμάτευση για τη σύναψη ΣΣΕ. Οι διορισμένοι μετά από δύο μήνες συνεχίζουν γαντζωμένοι στις καρέκλες να εμποδίζουν κάθε ουσιαστική λειτουργία του Συλλόγου.

Στις 22 Ιανουαρίου 159 μέλη του Συλλόγου μας κατέθεσαν αίτημα για ΓΣ με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Διοικητικός Απολογισμός.

 2. Οικονομικός Απολογισμός – Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.

 3. Προϋπολογισμός.

 4. Πρόγραμμα Δράσης.

 5. Εκλογή τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών και Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

 6. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού:

ΚΕΦ. Γ’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 7
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών είναι το ανώτερο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Συνέρχεται τακτικά και έκτακτα.

3. Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται όποτε κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. ή το ζητήσει με αίτησή του προς το Δ.Σ. το 1/6 τουλάχιστο των μελών του Σωματείου. Στην αίτηση αναγράφονται απαραίτητα τα θέματα για συζήτηση. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει την Γ.Σ. μέσα σε 20 μέρες από την υποβολή της αίτησης.

Η απάντηση των διορισμένων, αγνοώντας και χλευάζοντας τα μέλη μας, ήταν μια ανακοίνωση για ΓΣ χωρίς να προηγηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και χωρίς καν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, που δεν μπορεί να είναι διαφορετικά από τα παραπάνω, που ζήτησαν τα μέλη.

Μερικοί από αυτούς μαζεύτηκαν χθες στα γραφεία της  ΠΟΣΠΕΡΤ και υπό τις εντολές άλλων, χωρίς καν να ενημερώσουν τους υπόλοιπους, σχεδίασαν τη ΓΣ. Επιδιώκουν με κάθε τρόπο και τεχνάσματα να παρακωλύσουν τις Εκλογές. Όπως όλοι γνωρίζουμε αναγκαία προϋπόθεση, για την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, είναι η ανάδειξη Εφορευτικών Επιτροπών, με ψηφοφορία από αυτή τη Γενική Συνέλευση.

Συνεχίζουν λοιπόν να περιφρονούν απροκάλυπτα τα μέλη του Συλλόγου και ξεχνούν σκόπιμα το μοναδικό σκοπό διορισμού τους, που είναι η προκήρυξη εκλογών.

Η φωνή και η θέληση των μελών του Συλλόγου μας είναι ισχυρή, αταλάντευτη και κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει.

Η Γενική Συνέλευση θα γίνει γιατί το απαιτούν τα μέλη για άμεσες Εκλογές του ΠΑΣΥΜΗΤΕ.

Θα γίνει με πρωτοφανή συμμετοχή και αποφασιστικότητα.

Θα γίνει γιατί κανείς δεν μπορεί να εμποδίζει τις Εκλογές.

Θα γίνει σύμφωνα με το καταστατικό και με την ημερήσια διάταξη που όρισαν τα μέλη του Συλλόγου.

Το εκλεγμένο ΔΣ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ

Προς
την προσωρινή Διοίκηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανικών και Τεχνικών ΕΡΤ, που διορίστηκε με την από 12-12-2019 προσωρινή διαταγή της Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών κας Ρεβέκκας Λιμπεράτου, μετά την από 10-12-2019, με Γ.Α.Κ. 108677/2019, αίτηση των Αναστασίου Τριανταφύλλη, Θωμά Κασσελούρη, Γεράσιμου Αντύπα, Νικολάου Κανιώρη, Γεωργίου Δασκαλόπουλου και Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου.


Αίτημα σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης

Συνάδελφοι,

μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τα αδιέξοδα που έχει περιέλθει το Σωματείο μας, προκειμένου να εκφραστούν τα μέλη του ΠΑΣΥΜΗΤΕ και αφού μόνη αρμοδιότητά σας είναι η διενέργεια εκλογών, απαιτούμε την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα το άρθρο 7 παρ. 3 του Καταστατικού και τις διατάξεις του Ν.1264/82, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Διοικητικός Απολογισμός.

 2. Οικονομικός Απολογισμός – Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.

 3. Προϋπολογισμός.

 4. Πρόγραμμα Δράσης.

 5. Εκλογή τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών και Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

 6. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Αγία Παρασκευή 22/1/2020

Τα μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανικών και Τεχνικών ΕΡΤ