Υπουργείο Υγείας: Μέτρα πρόληψης για τη γρίπη σε σχολικές μονάδες

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.4133/23-1-20

Οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης στις Σχολικές Μονάδες και Φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες: