Κοινό πάρτι οικονομικής ενίσχυσης Σωματείων Πλαίσιο και Public | Σάββατο 25 Γενάρη

Πέρα από την ενίσχυση, πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση από τα δύο επιχειρησιακά σωματεία, τα οποία δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι ανταγωνιστικών επιχειρήσεων δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν