«Εκ βαθέων» – ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ: Βιωματικές ιστορίες των ανθρώπων του ΜΚΙΕ

Η ομάδα προφορικής ιστορίας του ΜΚΙΕ τους τελευταίους μήνες συλλέγει εμπειρίες αυτο-οργάνωσης, αλληλεγγύης και συλλογικότητας από ανθρώπους που βρίσκονται ή πέρασαν απο τον χώρο του ιατρείου, είτε σαν εθελοντές ή/και σαν ωφελούμενοι.

Η ομάδα προφορικής ιστορίας του ΜΚΙΕ τους τελευταίους μήνες συλλέγει εμπειρίες αυτο-οργάνωσης, αλληλεγγύης και συλλογικότητας από ανθρώπους που βρίσκονται ή πέρασαν απο τον χώρο του ιατρείου, είτε σαν εθελοντές ή/και σαν ωφελούμενοι.

Με τη δουλειά αυτή, καταγράφεται η ιστορία του ιατρείου μέσω των βιωματικών εμπειριών των ανθρώπων που το συν-δημιούργησαν. Έχει δε επιπλέον σκοπό, να συνεισφέρει στην μελλοντική πορεία του ΜΚΙΕ και των αλληλέγγυων δομών ευρύτερα, μέσω της ανάδειξης των παραγόντων που συντέλεσαν στις καλές και κακές στιγμές μας, στις επιτυχίες και αποτυχίες μας.

Μέχρι στιγμής η ομάδα έχει συλλέξει 18 συνεντεύξεις στις οποίες γίνεται θεματική ανάλυση. Εν συνεχεία, θα χρησιμοποιούνται αποσπάσματά τους, έτσι ώστε περιοδικά να δημοσιεύουμε δίλεπτα-τρίλεπτα βίντεο πάνω σε θεματικές όπως: η αλληλεγγύη, τα κίνητρα συμμετοχής μας, η αυτο-οργάνωση και οι δυσκολίες της, οι αμεσοδημοκρατικές πρακτικές, η ανάδειξη ενός διαφορετικού μοντέλου ιατρικής και φαρμακευτικής πράξης και πιθανές μελλοντικές προοπτικές για την διάδοση των αξιών του ιατρείου στην κοινωνία ευρύτερα κ.λπ.