Επιλογή προϊσταμένων: Πώς βγαίνουν τα μόρια με το νέο σύστημα. Ποιοι έχουν προβάδισμα

Μεγάλες ανατροπές στις κρίσεις στο Δημόσιο φέρνουν οι ρυθμίσεις που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών. Επέρχεται πλήρης αλλαγή συσχετισμών στην μοριοδότηση των κριτηρίων, ειδικά μεταξύ εργασιακής εμπειρίας σε θέσεις ευθύνης (παλαιότερες θέσεις προϊσταμένων) η οποία πριμοδοτείται και των τυπικών προσόντων που υποβαθμίζονται. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 6 (αντικαθιστά διατάξεις του άρθρου 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ν. 3528/2007) από 40% μοριοδότησης με το «νόμο Βερναρδάκη» η μοριοδότηση τυπικών προσόντων μειώνεται στο 33% ενώ η εργασιακή εμπειρία αυξάνεται στο 33% από 25% που ίσχυε. Ισχνή η αλλαγή στα κριτήρια που προσφέρει η δομημένη συνέντευξη: από 35% πέφτουν στο 34%.

Συνεπάγεται ότι οι ευνοούνται οι υποψήφιοι που έχουν διατελέσει και παλαιότερα προϊστάμενοι. Υπενθυμίζεται ότι ο «νόμος Μητσοτάκη» (ν. 4257/2014) προέβλεπε διορισμούς διευθυντών, γενικών διευθυντών και τμηματαρχών με υπουργικές αποφάσεις – απευθείας αναθέσεις και εκτιμάται ότι οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι αποκτούν με τις νέες προβλέψεις ισχυρό προβάδισμα έναντι νεότερων στελεχών του δημοσίου.


Διαβάστε αναλυτικότερα, ΕΔΩ.