ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Κατάργηση μη ανταποδοτικών κρατήσεων του Ν.3986/11

Επιστολή της Ομοσπονδίας προς τους υπουργούς Εργασίας, Γ. Βρούτση, και Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, καθώς και τους υφυπουργούς τους, Ν. Μηταράκη και Θ. Σκυλακάκη, αντίστοιχαΚύριοι Υπουργοί... Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί Πανελλαδικά το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α και Β βαθμού). Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με τις μη ανταποδοτικές κρατήσεις του Ν. 3986/11, ώστε να θέσουμε το θέμα της κατάργησης τους μια και ο χαρακτήρας τους ήταν έκτακτος και προσωρινός και δεδομένου ότι έχουν περάσει 9 ολόκληρα χρόνια από την εφαρμογή τους. Με τον Νόμο 3986, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ την 1/7/2011, (Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015) επιβλήθηκε (εκτός των άλλων) η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, για τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014. Η εισφορά υπολογίζεται με αυξανόμενους συντελεστές σε διαφορετικά επίπεδα εισοδημάτων, αλλά πάντα από το πρώτο ευρώ. Το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης παρακρατείται, σε ό,τι αφορά τους αμειβόμενους με μισθό (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) ή τους συνταξιούχους, κατά την εκκαθάριση της μηνιαίας μισθοδοσίας τους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του φόρου μισθωτής εργασίας (ΦΜΥ). Στον ίδιο νόμο όμως και στο άρθρο 38, προβλέπονται άλλες δύο “εισφορές αλληλεγγύης” (παρ. 2α και 2β) για την καταπολέμηση της ανεργίας! Συγκεκριμένα η πρώτη εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό 2% επί των τακτικών αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των ΝΠΙΔ. Χαρακτηριστικό της εισφοράς αυτής είναι ότι το 2% εφαρμόζεται επί του συνόλου των μικτών αποδοχών του μήνα. Η δεύτερη ειδική εισφορά καθιερώνεται και αφορά τους ασφαλισμένους στο Ταμείο Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), πέραν των προβλεπομένων και παρακρατείται υπέρ του Ταμείου αυτού. Υπολογίζεται σε ποσοστό 1%, επίσης επί των τακτικών (μικτών) αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ, η εισφορά υπολογίζεται με ποσοστό 1% επί των ως άνω τακτικών αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, αλλά υπέρ του ΟΑΕΔ. Σημειώνεται ότι και οι δύο αυτές εισφορές, αφαιρούνται από το σύνολο των μικτών αποδοχών του υπαλλήλου, προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος μισθωτής εργασίας, σε αντίθεση με την ειδική εισφορά του άρθρου 29, η οποία όπως είδαμε πιο πάνω, δεν αφαιρείται, γεγονός που παραπέμπει στο παράδοξο και αντισυνταγματικό: «Φόρος επί φόρου». Θεωρούμε ότι μετά την παρέλευση εννέα ολόκληρων ετών από την υλοποίηση των “έκτακτων” και μη ανταποδοτικών αυτών κρατήσεων, ότι είναι ώριμες οι συνθήκες για την πλήρη κατάργηση τους (και αυτής του άρθρου 29 και αυτών του άρθρου 38), η οποία θα οδηγήσει σε μικρές μεν, αναγκαίες όμως αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές των Δημοσίων Υπαλλήλων. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Κύριοι Υπουργοί… Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί Πανελλαδικά το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α και Β βαθμού). Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με τις μη ανταποδοτικές κρατήσεις του Ν. 3986/11, ώστε να θέσουμε το θέμα της κατάργησης τους μια και ο χαρακτήρας τους ήταν έκτακτος και προσωρινός και δεδομένου ότι έχουν περάσει 9 ολόκληρα χρόνια από την εφαρμογή τους.

Με τον Νόμο 3986, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ την 1/7/2011, (Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015) επιβλήθηκε (εκτός των άλλων) η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, για τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014. Η εισφορά υπολογίζεται με αυξανόμενους συντελεστές σε διαφορετικά επίπεδα εισοδημάτων, αλλά πάντα από το πρώτο ευρώ. Το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης παρακρατείται, σε ό,τι αφορά τους αμειβόμενους με μισθό (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) ή τους συνταξιούχους, κατά την εκκαθάριση της μηνιαίας μισθοδοσίας τους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του φόρου μισθωτής εργασίας (ΦΜΥ).

Στον ίδιο νόμο όμως και στο άρθρο 38, προβλέπονται άλλες δύο “εισφορές αλληλεγγύης” (παρ. 2α και 2β) για την καταπολέμηση της ανεργίας! Συγκεκριμένα η πρώτη εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό 2% επί των τακτικών αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των ΝΠΙΔ. Χαρακτηριστικό της εισφοράς αυτής είναι ότι το 2% εφαρμόζεται επί του συνόλου των μικτών αποδοχών του μήνα.

Η δεύτερη ειδική εισφορά καθιερώνεται και αφορά τους ασφαλισμένους στο Ταμείο Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), πέραν των προβλεπομένων και παρακρατείται υπέρ του Ταμείου αυτού. Υπολογίζεται σε ποσοστό 1%, επίσης επί των τακτικών (μικτών) αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ, η εισφορά υπολογίζεται με ποσοστό 1% επί των ως άνω τακτικών αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, αλλά υπέρ του ΟΑΕΔ. Σημειώνεται ότι και οι δύο αυτές εισφορές, αφαιρούνται από το σύνολο των μικτών αποδοχών του υπαλλήλου, προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος μισθωτής εργασίας, σε αντίθεση με την ειδική εισφορά του άρθρου 29, η οποία όπως είδαμε πιο πάνω, δεν αφαιρείται, γεγονός που παραπέμπει στο παράδοξο και αντισυνταγματικό: «Φόρος επί φόρου».

Θεωρούμε ότι μετά την παρέλευση εννέα ολόκληρων ετών από την υλοποίηση των “έκτακτων” και μη ανταποδοτικών αυτών κρατήσεων, ότι είναι ώριμες οι συνθήκες για την πλήρη κατάργηση τους (και αυτής του άρθρου 29 και αυτών του άρθρου 38), η οποία θα οδηγήσει σε μικρές μεν, αναγκαίες όμως αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές των Δημοσίων Υπαλλήλων. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.