Ο απεργιακός αγώνας των εργαζομένων στον Όμιλο ΟΤΕ συνεχίζεται…

Συνέχεια των απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων στον ΟΤΕ, για την υπογραφή ενιαίας ΣΣΕ, με ανάκτηση απωλειών, και ενάντια των απολύσεων, στις οποίες τελικώς η διοίκηση προχώρησε παραμονή Πρωτοχρονιάς, αφού προηγουμένως είχε με διάφορους τρόπους αποφύγει να παραβρεθεί σε κάλεσμα του υπουργείου Εργασίας και της ΟΜΕ-ΟΤΕ, σε συνάντηση και τριμερή. Η απεργία των εργαζομένων στον ΟΤΕ συνεχίζεται μέχρι το Σάββατο 12 Γενάρη 2020 (σ.σ.: ξεκίνησε στις 21 Δεκέμβρη 2019)

Προηγούμενη σχετική ανάρτηση | Απεργιακά πρωτοχρονιάτικα σποτ ΟΜΕ-ΟΤΕ: Τα δώρα του Άγιου Βασίλη


ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ομοσπονδία και εργαζόμενοι ΟΤΕ διεκδικούν:

 • Ουσιαστικές αυξήσεις για όλους.

 • Υπογραφή ΣΣΕ στις θυγατρικές.

 • Ενσωμάτωση των νεοπροσληφθέντων στα μισθολόγια πριν το 2015.

 • Διασφάλιση από απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους.

 • Τριετή ΣΣΕ.

 • Επαναφορά των μισθολογικών κλιμακίων.

 • Κατάργηση του άρθρου 13 του ΕΚΠ (σ.σ.: διευθυντικό δικαίωμα που χρησιμοποιείται καταχρηστικά και απολύονται εργαζόμενοι).

Να σημειωθεί πως η προκλητική πρόταση των Διοικούντων απέναντι στα συμφέροντα των εργαζομένων, έρχεται σε μια περίοδο που ο Όμιλος το 9μηνο του 2019 κατέγραψε:

 • Ενοποιημένα έσοδα ύψους 2,87 δισ. ευρώ,

 • Λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ύψους 1,02 δισ. ευρώ

 • Καθαρά κέρδη αποδιδόμενα σε μετόχους της μητρικής εταιρείας ύψους 242 εκατ. ευρώ

 • Έσοδα αυξημένα κατά 1,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, με τα λειτουργικά κέρδη να έχουν αυξηθεί κατά 7,7% και τα καθαρά κέρδη κατά 3,6%.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΕ-ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

Αναφορικά με τη σύναψη νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επισήμως δημοσιευμένα στοιχεία στους ισολογισμούς της σταθερής ΟΤΕ, προκύπτουν τα εξής:

 • Η παραγωγικότητα των εργαζομένων στη σταθερή ΟΤΕ αυξήθηκε μεταξύ 2012 και 2018 κατά 55%. Ειδικότερα για το 2018 η αύξηση της παραγωγικότητας σε σχέση με το 2017 ήταν της τάξης του 19%.

 • Ωστόσο, η αύξηση της παραγωγικότητας δεν μετουσιώθηκε σε αύξηση μισθών. Μεταξύ 2012 και 2019 το συνολικό μισθολογικό κόστος, στο οποίο περιλαμβάνονται οι αποδοχές και τα επιδόματα του προσωπικού, τα κόστη σχετιζόμενα με το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης και οι πόροι για το λογαριασμό νεότητας, μειώθηκαν κατά 55%. Μετά το 2016 η μεταβολή του συνολικού μισθολογικού κόστους είναι ίση με -7% κατά μέσο όρο, ανά έτος.

 • Το μισθολογικό κόστος ως ποσοστό επί των εσόδων μειώθηκε μεταξύ 2012 και 2019 κατά 56%. Ειδικά το 2018 αντιστοιχούσε στο 15,6% των εσόδων, όταν το 2012 το μισθολογικό κόστος ήταν ίσο με το 31,8% των εσόδων.

 • Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα αυξήθηκε το Φεβρουάριο του 2019 κατά 10,9%, ενώ ο εκτιμώμενος πληθωρισμός για το 2020 είναι 1%.

 • Μεταξύ 2012 και 2019 τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBIDTA) αυξήθηκαν κατα 88%. Επίσης, μετά το 2016 τα προαναφερθέντα κέρδη αυξάνονται 6% κατά μέσο όρο, ανά έτος.

 • Ο λόγος κερδών προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBIDTA) προς το συνολικό μισθολογικό κόστος ήταν 0,69 το 2012 και εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 2,75 το 2019, εκδηλώνοντας μια αύξηση της τάξης του 300%.

 • Το 2018 το προσαρμοσμένο περιθώριο κέρδους ήταν ίσο με 41,2%, όταν το αντίστοιχο προσαρμοσμένο περιθώριο κέρδους σε εταιρείες του ομίλου που δραστηριοποιούνται στη Γερμανία ήταν ίσο με 39,7%, στις ΗΠΑ με 27,6% ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη ήταν ίσο με 32,6%. Σημειώνεται ότι από το 2013 κι ύστερα το περιθώριο κέρδους της σταθερής ΟΤΕ έχει αυξητική δυναμική όταν στις υπόλοιπες χώρες είναι σχετικά σταθερό. Στο σύνολο του ομίλου Deutsche Telekom Group το 2018 το μισθολογικό κόστος αντιστοιχούσε στο 20,1% των εσόδων.

Προσαρμοσμένο περιθώριο κέρδους (EBIDTA/Total revenue)%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ελλάδα

20,4%

38,8%

35%

40%

40,8%

41,2%

Γερμανία

39,7%

39,6%

39,2%

39,9%

38,4%

39,7%

ΗΠΑ

20,9%

19,2%

23%

25,4%

26,1%

27,6%

Ευρώπη

33,2%

34,2%

33,2%

32,1%

32,3%

32,6%

Μισθολογικό κόστος ως προς το σύνολο των εσόδων

Deutsche Telekom Group

22,7%

22,0%

21,2%

20,3%

19,9%

20,1%

ΟΤΕ

28,5%

20,8%

21,6%

19,7%

18,1%

15,6%

Πηγή: Ισολογισμοί Deutsche Telekom (2013-2018)

 • Ο θεσμοθετημένος φορολογικός συντελεστής επί των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα μειώνεται από 28% για το 2019 σε 24% για τα επόμενα έτη. Αντίστοιχα, ο φορολογικός συντελεστής επί των διανεμόμενων κερδών μειώνεται από 10% σε 5%. Εκτιμάται ότι το όφελος της σταθερής ΟΤΕ από το νέο φορολογικό πλαίσιο θα ανέλθει στα 19 εκατ. ευρώ περίπου.

 • Το 2018 η διοίκηση του ΟΤΕ έλαβε εντολή επαναγοράς ιδίων μετοχών μέχρι του ύψους των 90 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, τα μερίσματα που κατανεμήθηκαν στους μετόχους ανήλθαν στα 195 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση του ΟΤΕ εφαρμόζει μια δυναμική μερισματική πολιτική.

 • Από το σύνολο των εσόδων ένα σημαντικό μέρος δεν αξιοποιείται στην εγχώρια οικονομία, αλλά εκρέει προς το εξωτερικό με τη μορφή μερισμάτων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι εργαζόμενοι ζητάμε ΣΣΕ διάρκειας τριών ετών με αυξήσεις που να αντιστοιχούν στην ευρωστία της εταιρίας έτσι όπως αποτυπώνονται και διασφάλιση από απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους.