Νέες απολύσεις στον ΠΣΥΠ ΔΕΗ. «Για εκκαθαρίσεις» κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων

Την καταγγελία κάνει το Σωματείο Εργαζομένων στον Προμηθευτικό Σύλλογο Προσωπικού ΔΕΗ και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, αφού αναλύει το ιστορικό, πρόκειται για «εκκαθαρίσεις οι οποίες αντίκεινται σε όρο της Επιχειρησιακής Σύμβασης που υπογράψαμε το Δεκέμβριο του 2016 και ο οποίος προέβλεπε ότι: “Διασφαλίζονται όλες οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Η καταγγελία […] είναι επιτρεπτή μόνο για σπουδαίο λόγο κατά την έννοια του άρθρου 672 ΑΚ…».