ΣΥΠΑ: Στηρίζουμε τον αγώνα και τις κινητοποιήσεις των 5.500 πτυχιούχων συναδέλφων στα προγράμματα του ΟΑΕΔ

Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής

Στηρίζουμε τους εργαζόμενους στο «Ειδικό Προγράμματος Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για 5500 άνεργους πτυχιούχους ηλικίας 22-29 ετών», που αγωνίζονται για τη δουλειά και τα δικαιώματά τους.

Στηρίζουμε τον αγώνα και τις κινητοποιήσεις τους και απαιτούμε μαζί τους και με την σημερινή τους Στάση Εργασίας:

  • Καμιά απόλυση. 12μηνη ανανέωση των συμβάσεων των συνάδελφων συμβασιούχων όλων των «Κοινωφελών» προγραμμάτων. Μισθό και δικαιώματα ίδια με τους μόνιμους υπαλλήλους.

  • Μετατροπή των συμβάσεων, σε αορίστου χρόνου, για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

  • Άρση όλων των νομικών περιορισμών, για την μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.

  • Να σταματήσει η ανακύκλωση της ανεργίας μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ.

  • Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου.