ΜΕΤΑ-ΟΤΑ: Διακήρυξη και αφίσα για το 47ο Ενδιάμεσο Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Που θα διεξαχθεί στις 9-10 Δεκέμβρη, στο ξενοδοχείο «Novotel» της Αθήνας

Σε αυτήν την ανάρτηση μπορείτε να βρείτε για να κατεβάσετε: 1) τη Διακήρυξη των θέσεων της συνδικαλιστικής παράταξης ΜΕΤΑ-ΟΤΑ στο 47ο Ενδιάμεσο Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ, που θα πραγματοποιηθεί 9 και 10 Δεκέμβρη 2019, στην Αθήνα (εδώ), και 2) την αφίσα του ΜΕΤΑ-ΟΤΑ για 47ο Ενδιάμεσο Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ (εδώ).