ΕΑΣ Δ. Καισαριανής: Δημιουργία νέου βρεφικού σταθμού ΚΑΙ ΟΧΙ συστέγασή του με το Κέντρο ΑμεΑ

Η ΕΑΣ Εργαζομένων Δήμου Καισαριανής, παίρνοντας υπόψη τη θέση των εργαζομένων στο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΜΕΑ», σχετικά με το θέμα της συστέγασης και ανακατασκευής του χώρου, για την παράλληλη λειτουργία και βρεφικού σταθμού, θέλει να σημειώσει τα εξής:

1) Κατανοούμε την ανάγκη της λειτουργίας νέου βρεφικού σταθμού για να καλύψει της υπάρχουσες ανάγκες στο δήμο μας. Η λύση όμως δεν μπορεί να γίνεται με κριτήρια αντιεπιστημονικά και αντικοινωνικά, αλλά να γίνεται με τέτοιο τρόπο που να παίρνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες, οι ανάγκες και οι γνώμες αυτών που διαχρονικά έχουν δώσει τον καλύτερο εαυτό τους για τη λειτουργία της συγκεκριμένης κοινωνικής δομής, όπως είναι οι εργαζόμενοι σ’ αυτή.

2) Επισημαίνουμε επίσης ότι το πρόβλημα δεν είναι ποσοτικό, αν δηλ. τα παιδιά του βρεφικού σταθμού, μπορεί να είναι περισσότερα από τα παιδιά του ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΜΕΑ, αλλά οι ιδιαιτερότητες, ο σεβασμός και η ευαισθησία που είναι απαραίτητο να δείχνει η κοινωνία, η δημόσια διοίκηση και οι Δημοτικές Αρχές, απέναντι στους ανθρώπους που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας. Εξάλλου η στάση απέναντι στις αδύναμες ομάδες του πληθυσμού, αποτελούν τον καθρέπτη της κοινωνικής ευαισθησίας που είναι απαραίτητο να έχει η οποιαδήποτε Δημοτική ή Κρατική Αρχή. Δυστυχώς βλέπουμε σήμερα να κυριαρχεί παντού η αγοραία – νεοφιλελεύθερη αντίληψη, που μετράει τα κέρδη και τις ζημιές και όχι τις ανθρώπινες ζωές.

3) Η ΕΑΣ είναι αλληλέγγυα με τη βούληση των εργαζομένων στο κέντρο ΑΜΕΑ και ζητά να σταματήσει κάθε συζήτηση για συστέγαση ή μεταστέγαση του κέντρου. Αντίθετα, ζητά την αύξηση των κονδυλίων για την πλήρη ανακαίνισή του και βελτίωση και αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και την πλήρη στελέχωσή του για να βελτιώσει ακόμη περισσότερο της πολύτιμες υπηρεσίες που παρέχει σ’ όσους τις έχουν ανάγκη.

Επίσης, ζητά την κάλυψη της επίσης πραγματικής ανάγκης για να γίνουν δεκτά όλα τα παιδιά και τα βρέφη στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς του δήμου, με την άμεση ενοικίαση χώρου για τη λειτουργία βρεφικού σταθμού και τον προγραμματισμό για την ίδρυση νέου χώρου για την λειτουργία σύγχρονου, ιδιοκτήτου σταθμού του Δήμου, καθώς και την δρομολόγηση των διαδικασιών για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των ήδη υπαρχόντων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργία τους, να είναι κατάλληλοι για την υποδοχή όλων των παιδιών και όχι να μετατρέπονται σε χώρους «πάρκινγκ παιδικών ψυχών» και να υπάρχει σεβασμός στα δικαιώματα των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας.

Καλούμε τέλος όλες τις δημοτικές παρατάξεις και τους δημοτικούς συμβούλους να καταψηφίσουν οποιαδήποτε πρόταση συστέγασης ή μεταστέγασης του κέντρου ΑΜΕΑ με το βρεφικό σταθμό που θα είναι σε βάρος και των βρεφών και της λειτουργίας του κέντρου.


Καισαριανή, 06-12-2019