Ποσό επικουρικής σύνταξης θανάτου, μετά την λήξη της τριετίας και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 4611/19

Σας κοινοποιούμε προς γνώση και εφαρμογή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΕΤΕΑΕΠ, με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις, σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4611/2019 ως προς τα ποσοστά των δικαιούχων, την κατάργηση του ορίου ηλικίας των επιζώντων καθώς και ως προς το χορηγούμενο ποσό της σύνταξης μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας στον επιζώντα σύζυγο, εφ όσον εργάζεται ή συνταξιοδοτείται, και στα τέκνα.


ΕΔΩ το γενικό έγγραφο.