Υπ. Εργασίας: Υπαγωγή υγειονομικών που αμείβονται με μπλοκάκι στις διατάξεις του άρθρου 39, παρ. 9 του Ν.4387/2016

ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/44797/1191/25-11-19

Υπαγωγή υγειονομικών που αμείβονται με ΔΠΥ στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/16: