Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών

ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/362/1401448/22-11-19

Ασφάλιση στον Ενιαίο Φόρο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης):