Κοινωφελής Επιχείρηση Ζαχάρως: «Οικονομική δυσπραγία» μόνον για τις διεκδικήσεις των εργαζομένων για 13ο και 14ο μισθό

Στο δρόμο των μνημονιακών και αντεργατικών πολιτικών βαδίζει και ο Δήμος Ζαχάρως, καθώς -με βάση τις αποφάσεις που λαμβάνονται, όπως για παράδειγμα, στην Κοινωφελή Επιχείρηση– κάθε δίκαιη διεκδίκηση των εργαζομένων μπλοκάρεται. Αναλυτικότερα:

Το διοικητικό συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ζαχάρως, στις 20-11-19, πήρε μια άκρως αντεργατική απόφαση: να στραφεί κατά των εργαζομένων, στις αίθουσες των δικαστηρίων, για τη διεκδίκησή τους, όσον αφορά στο 13ο και 14ο μισθό. Επικαλείται, μάλιστα, οικονομική δυσπραγία.

Σύμφωνα με το αριθ. 09/2019 πρακτικό συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ζαχάρως (ΑΔΑ: Ψ6ΜΒΟΚ8Π-ΖΨΝ), και θέμα «Λήψη απόφασης περί αιτήσεως προσωπικού ΚΔΑΠ Δήμου Ζαχάρως» αποφάσισε ομόφωνα:

«Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου και δεδομένων των οικονομικών δυσχερειών της Κοινωφελούς Επιχείρησης και το υπέρογκο ποσό της απαίτησης, δίδεται η εντολή στην πληρεξούσια δικηγόρο Μαρία Δρακοπούλου να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αρήνης κατά τη δικάσιμο της 26ης Νοεμβρίου 2019 και να αιτηθεί την απόρριψη των αγωγών» εργαζομένων στα ΚΔΑΠ, οι οποίοι με την υπ’ αριθμό Πρωτ: 203/11-11-2019 αίτηση ανέφεραν:

«Ενόψει της εκδικάσεως της αγωγής μας την 26/11/2019 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αρήνης, σύμφωνα με την οποία αιτούμεθα από το νομικό σας πρόσωπο την καταβολή του 13ου και 14ου μισθού από το έτος 2014 και ύστερα, παρακαλούμε όπως θέσετε το δίκαιο αίτημα μας στο διοικητικό σας συμβούλιο ως θέμα και να λάβετε απόφαση περί χορηγήσεως των ως άνω μισθών».

Μάλιστα, όπως σημείωναν, «η νομιμότητα του αιτήματος μας έχει αξιολογηθεί και έχει γίνει δεκτή σε ανάλογες περιπτώσεις αντιστοίχων εργαζομένων και ενδεικτικά σας παραθέτουμε τις παρακάτω δικαστικές αποφάσεις:

1. Την, υπ’ αρ. 228/2015 ΟλΣτΕ

2. Την, υπ’ αρ. 57/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας

3. Την, υπ’ αρ. 258/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών

4. Τις, υπ’ αρ. 61/2016 και 51/2014 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Πειραιά

5. Την, υπ’ αρ. 55/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιώς

6. Τις, υπ’ αρ. 48/2014, 54/2014, 55/2014, 98/2014, 99/2014 και 10/2015 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Νίκαιας

7. Τις, υπ’ αρ. 466/2016 και 467/2016, αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Λαμίας

8. Την, υπ’ αρ. 7/2016, απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας

9. Την, υπ’ αρ. 297/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου

10. Την, υπ’ αρ. 112/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Τρικάλων

11. Την, υπ’ αρ. 599/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών

12. Την, υπ’ αρ. 596/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας».

Αυτό, κατέληγαν, «νομιμοποιεί και την αξιότιμη κυρία πληρεξούσια δικηγόρο που χειρίζεται εκ μέρους σας την υπόθεση για να συνομολογήσει το δίκαιο αίτημα μας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αρήνης κατά την ανωτέρω δικάσιμο».

«Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει»

Μπλόκο, λοιπόν, από το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης λόγω της οικονομικής, όπως ισχυρίζεται, δυσπραγίας. Ωστόσο, ένα μήνα νωρίτερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρως είχε πει «ναι» στην αύξηση της αντιμισθίας, στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο, του προέδρου του Νομικού Προσώπου Ιωάννη Μπαλαδήμα (απόσπασμα από το αριθ. 36/2019 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως (ΑΔΑ: Ψ430ΩΡΗ-011), με βάση σχετική εισήγηση από το διοικητικό συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης, η οποία –σε εκείνη την περίπτωση– επικαλείται οικονομική ευρωστία (απόσπασμα από το αριθ. 07/2019 πρακτικό συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ζαχάρως (αρ. Πρωτ: 151/18-09-2019).