Υπ. Υγείας: Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας ύστερα από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1/ΓΠ/ΟΙΚ.80904/18-11-19

Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας ύστερα από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα: ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1/ΓΠ/ΟΙΚ.80904/18-11-19.