Υπ. Παιδείας: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

ΥΠΑΙΘ Φ.152/180140/Α5/18-11-19

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021: ΥΠΑΙΘ Φ.152/180140/Α5/18-11-19.