Οίκος Ναύτου: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε ναυτικούς λόγω Χριστουγέννων

naftergates-apnet
Φωτογραφία αρχείου

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Οίκου Ναύτου και θέμα «Χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω Εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2019»:

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που χορηγείται στους άνεργους ναυτικούς καθορίζεται ως εξής:

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019

α. Στους έγγαμους ή έγγαμες ή έχοντες προστατευόμενα τέκνα: 400 (τετρακόσια ευρώ)

β. Στους άγαμους ή άγαμες: 350 € (τριακόσια πενήντα ευρώ)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η χρονική περίοδος ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων ναυτικών για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω των εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2019 ορίζεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας από 28/11/2019 έως και 27/12/2019.

Η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα πραγματοποιείται σταδιακά και μέχρι 30/12/2019.


Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικότερα την εγκύκλιο με τα δικαιολογητικά, τους δικαιούχους κτλ.