Πότε χορηγούνται τα ρεπό στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία;

Με το άρθρο 1, παρ. 1 και 5 του N.1157/1981 καθιερώθηκε η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για το προσωπικό του δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ορίστηκε το ωράριο τους σε 40 ώρες.

Οι διατάξεις αυτές επεκτάθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση Α2γ22190/6-1081 (ΦΕΚ 625 τεύχος Β’) των Υπουργών Προεδρίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και για τους εργαζόμενους των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του 2592/53.


Για αναλυτικότερα, πατήστε εδώ.