ΦΕΚ 169Α/2019: Ο νόμος για την παροχή ασύλου και τη στελέχωση της Αρχής Προσφύγων

Φωτογραφία αρχείου

Ο Ν. 4636/2019 (ΦΕΚ-169 Α/1-11-19) «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις», όπου στην παρ. 12 του αρ. 116 περιλαμβάνεται πρόβλεψη κατά παρέκκλιση αποσπάσεων και μετατάξεων υπαλλήλων προερχομένων, μεταξύ άλλων, από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα ΝΠΔΔ για τη στελέχωση της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσία της Αρχής Προσφύγων – ΕΔΩ για να διαβάσετε το ΦΕΚ.