Συνεχίζεται η εργασιακή απορρύθμιση στην ιδιωτικό τομέα: 1 στους 3 εργαζομένους με μισθό… 404 ευρώ μεικτά

afragkies-adeia-tsepi

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΜΕΛ./Φ1/46/1296697/31-10-2019 έγγραφο του ΕΦΚΑ ανακοινώθηκαν τα στοιχεία απασχόλησης για τον μήνα Απρίλιο 2019 (επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ).

Τα στοιχεία που παρατίθενται είναι ανησυχητικά για το μέλλον των μισθών, αλλά και των συντάξεων, αφού το ασφαλιστικό είναι συνάρτηση του εργασιακού και η αγορά εργασίας επηρεάζει δραστικά τις εισφορές στα Ταμεία και το μέλλον των συντάξεων.

Από τον Πίνακα 2 της σελίδας 7 με τίτλο «Κατανομή της απασχόλησης, του ημερομισθίου και του μέσου μισθού των ασφαλισμένων ανά τύπο απασχόλησης»  που παραθέτουμε, καταδεικνύεται ότι 1 στους 3 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνει μηνιαίο μισθό ΜΟΝΟ 404,50 ευρώ (μεικτά).

ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΦΥΛΟ

ΑΝΔΡΕΣ MEN

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

945.606

734.501

1.680.107

ΜΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

22,89

22,65

22,78

ΜΕΣΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

54,37

47,49

51,38

ΜΕΣΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

1244,65

1075,57

1170,73

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

301.842

372.432

674.274

ΜΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

15,58

17,06

16,40

ΜΕΣΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

25,02

24,40

24,66

ΜΕΣΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

389,95

416,29

404,50

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

1.246.412

1.105.882

2.352.294

ΜΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

21,14

20,79

20,98

ΜΕΣΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

49,13

41,11

45,39

ΜΕΣΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

1038,72

854,59

952,16

Πιο συγκεκριμένα, στο σύνολο των 2.352.294 εργαζομένων, οι 674.274 (ποσοστό 28,66%) απασχολούνται μερικώς και ο μέσος μηνιαίος μισθός που λαμβάνουν είναι 404,50 ευρώ!!