Πρωτοβουλία ΠΕ: Μετά τον επαχθή ν. Κατρούγκαλου, ιδιωτικοποίηση της Κοινωνικής Ασφάλισης προ των πυλών

Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Εκπαιδευτικών ΠΕ

Είναι γνωστό πως εργαζόμενοι και συνταξιούχοι ανέμεναν την απόφαση του ΣτΕ με την ελπίδα ότι θα υπάρξει καλυτέρευση στο καθεστώς απονομής και στο ύψος των συντάξεων. Το αποτέλεσμα, βέβαια, είναι απογοητευτικό. Η απόφαση του κεντρικού δικαστηρίου της χώρας, ακυρώνει τη φόρμα του νόμου Κατρούγκαλου, φροντίζοντας όμως αριστοτεχνικά να διατηρήσει και να εδραιώσει οριστικά όλο το φάσμα των μνημονιακών περικοπών στις συντάξεις, να προστατέψει τα κρατικά ταμεία από το αίτημα των αναδρομικών και να αφήσει ανοιχτό παράθυρο βελτίωσης μόνο για τις υψηλές συντάξιμες αποδοχές, που αφορά κυρίως το «σκληρό πυρήνα» του κράτους και τους ίδιους τους δικαστές.

Αξίζει να σημειώσουμε τις μεγάλες ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ και του νόμου Κατρούγκαλου, που άλλαξαν τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, οδηγώντας στο διηνεκές τον κόσμο της εργασίας σε ποσοστά «αναπλήρωσης» κάτω του 40% του συντάξιμου μισθού- ενώ προ μνημονίων ήταν 80%. Ταυτόχρονα, αφού λεηλάτησε τα αποθεματικά των Ταμείων για την αποπληρωμή του Χρέους, θεσμοθέτησε ρήτρα βιωσιμότητας των ταμείων με την οποία αίρεται η υποχρεωτική καταβολή των επικουρικών συντάξεων αλλά και αργότερα των κύριων, που οδηγεί με ακρίβεια στην μετατροπή των συντάξεων σε φιλοδώρημα και ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο στην ιδωτικοποίηση της ασφάλισης.

Αυτό το κοινωνικό έγκλημα έρχεται σήμερα να αξιοποιήσει ο Κ. Μητσοτάκης. Mε την απόφαση του ΣτΕ ο νόμος Κατρούγκαλου καθίσταται νεκρός και η Κυβέρνηση της Ν.Δ, ενός ακραιφνούς νεοφιλελεύθερου κόµµατος και κατεξοχήν εκπροσώπου του κεφαλαίου, χτίζει επάνω στα δεδομένα του νόμου που απέρχεται, έναν νέο, ακόμα πιο άδικο συνολικό νόμο για το ασφαλιστικό.

Επικουρική Ασφάλιση: οι εισφορές στους ιδιώτες

Στο στόχαστρο έχει µπει ήδη η Επικουρική Ασφάλιση, που προσφέρεται από το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), που είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Ο αρµόδιος υφυπουργός «Κοινωνικών Υποθέσεων», όπως έχει µετονοµάσει η Νέα ∆ηµοκρατία το υπουργ  είο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει συστήσει Οµάδα Εργασίας µε σκοπό την επεξεργασία του µηχανισµού µετάβασης σε ένα σύστηµα κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης.

Σε αυτή την Επιτροπή, πλειοψηφία αποτελούν οι εκπρόσωποι των Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιριών, των Ενώσεων Επαγγελµατικών Ταµείων, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Χρηµατιστήριο) και της Τράπεζας της Ελλάδας. Αυτοί θα σχεδιάσουν το «όραµα» της Νέας ∆ηµοκρατίας, που µας παρουσιάζει µε δηλώσεις του ο αρµόδιος υφυπουργός Ν. Μηταράκης: από την 01/01/2021 ο νεοεισερχόµενος στην αγορά εργασίας θα έχει το «δικαίωµα» να επιλέγει για την επικουρική του ασφάλιση είτε τον δηµόσιο φορέα (ΕΤΕΑΕΠ) είτε τον ιδιωτικό τοµέα µέσω Επαγγελµατικού Ταµείου ή ιδιωτικής ασφάλισης! Αυτό σηµαίνει την µετατροπή της Επικουρικής Ασφάλισης σε ατοµική υπόθεση του κάθε ασφαλισµένου, ο οποίος θα έχει τον ατοµικό του λογαριασµό στο ΕΤΕΑΕΠ, το οποίο πλέον θα είναι ταυτόχρονα διαχειριστής των λογαριασµών αλλά και επενδυτής. ∆ηλαδή, το ΕΤΕΑΕΠ θα λειτουργεί πλέον µε πλήρες κεφαλαιοποιητικό σύστηµα, τοποθετώντας τις εισφορές των ασφαλισµένων του σε αµοιβαία κεφάλαια και µετοχές. Οι ασφαλισµένοι θα µπορούν να επιλέξουν όποιον επενδυτικό φορέα επιθυµούν και ταυτόχρονα σε ποια κατηγορία χρηµατιστηριακών προϊόντων θα θέλουν να τζογάρουν τις εισφορές τους: σε χαµηλού, µεσαίου ή υψηλού ρίσκου.

Οι δήθεν υψηλές αποδόσεις των κεφαλαιοποιητικών συστηµάτων ή των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, προϋποθέτουν υψηλές εισφορές των ασφαλισµένων, αλλά και τζογάρισµα σε προϊόντα µεγάλου ρίσκου, σε χρηµατιστηριακές φούσκες που όταν σκάνε οδηγούν σε κοινωνική εξαθλίωση ασφαλισµένους και συνταξιούχους. ∆υστυχώς, έχουµε πολλά τέτοια παραδείγµατα από την Χιλή του Πινοσέτ (που εφάρµοσε πρώτα τέτοια µοντέλα) µέχρι τις χρεοκοπίες ασφαλιστικών εταιριών στην Αµερική (Συνταξιοδοτικό Ταµείο Enron) και της ΑΣΠΙΣ στην Ελλάδα. Θα έχουµε δηλαδή για πρώτη φορά την κατάργηση του αλληλέγγυου και αναδιανεµητικού χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ταυτόχρονα, δηµιουργείται ανησυχία για την ίδια την βιωσιµότητα του ΕΤΕΑΕΠ, αφού θα στερηθεί εισφορές νέων εργαζόµενων, µε τις οποίες θα κατέβαλλε τις επικουρικές συντάξεις των νυν συνταξιούχων.

Για να αντιµετωπίσουν αυτό το πρόβληµα, κυβερνητικά στελέχη προτείνουν σαν εύκολη λύση τα αποθεµατικά του Ταµείου και τον λογαριασµό του ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικό Ταµείου Αλληλεγγύης Γενεών), που όµως αφορά τις κύριες συντάξεις, ενώ ο Ν. Μηταράκης είπε σε συναντήσεις του µε συνδικαλιστικές οργανώσεις ότι δεν θα τον δυσαρεστούσε η ενσωµάτωση του ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ!

Σχέδιο συνολικής ιδιωτικοποίησης του Ασφαλιστικού Συστήµατος

Βάσει της γνωστής και δοκιµασµένης συνταγής, για να στρέψουν όλο και περισσότερο κόσµο προς την ιδιωτική ασφάλιση, απαξιώνουν διαρκώς την ∆ηµόσια Κοινωνική Ασφάλισης και την λειτουργία των Ασφαλιστικών Ταµείων, ώστε να µην εξυπηρετείται σωστά ο πολίτης και να µην έχει αξιοπρεπείς παροχές. Ειδικά για τους νεότερους, η σύνταξη θεωρείται άγνωστη λέξη ή άπιαστο όνειρο.

Η περαιτέρω απαξίωση της ∆ηµόσιας Επικουρικής Ασφάλισης και του Εφάπαξ και η ενσωµάτωσή τους στην κύρια ασφάλιση (ΕΦΚΑ) θα ανοίξει διάπλατα το δρόµο στα Επαγγελµατικά Ταµεία και την Ιδιωτική Ασφάλιση. Αποδεικνύεται, ταυτόχρονα, πόσο προσχηµατικές ήταν οι προφάσεις για την ενοποίηση όλων των Ταµείων (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ (εξορθολογισµός, «νοικοκύρεµα», οικονοµίες κλίµακας, καλύτερος έλεγχος κ.λπ.), καθώς την ίδια στιγµή θέλουν να βάλουν στο προσκήνιο δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες Επαγγελµατικά Ταµεία και ιδιωτικές ασφαλιστικές, που θα προσφέρουν «επενδυτικές ευκαιρίες» στους ασφαλισµένους.

Για να κάνουν πιο εύπεπτο το «προϊόν» της ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης, προβάλλουν το επικοινωνιακό τρικ των µικρο-αυξήσεων στις συντάξεις ως αποτέλεσµα της µείωσης των εισφορών των ασφαλισµένων. Μόνο που αυτή η µείωση, αλλά και η ταυτόχρονη µείωση των εισφορών των εργοδοτών, θα υποσκάψει ακόµα περισσότερο τη βιωσιµότητα της δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης, ενώ θα πριµοδοτήσουν πολλαπλάσια τους εργοδότες και τους ιδιωτικούς «επενδυτικούς φορείς».

Είναι βέβαιο ότι αν επιτρέψουµε να περάσει το µοντέλο αυτό στην Επικουρική, θα το εφαρµόσουν και στο Εφάπαξ, ενώ «αν ευνοήσουν οι περιστάσεις» και δεν υπάρξουν σηµαντικές αντιδράσεις, προορίζεται να εφαρµοστεί εν τέλει και στην κύρια ασφάλιση για το κοµµάτι της ανταποδοτικής σύνταξης…Ήδη στελέχη της Νέας ∆ηµοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εκπρόσωποι ασφαλισµένων, επιδιώκουν να εφαρµόσουν ανάλογο «δικαίωµα» επιλογής και για την εισφορά για την ανταποδοτική σύνταξη του ΕΦΚΑ. ∆ηλαδή να µπορούν να επιλέξουν αν θα καταβάλουν στον ΕΦΚΑ ή σε ένα Επαγγελµατικό Ταµείο της επιλογής τους το ποσοστό της εισφοράς τους για την ανταποδοτική σύνταξη!

Όταν έγινε ο διαχωρισµός της κύριας σύνταξης σε εθνική και ανταποδοτική µε το Ασφαλιστικό Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016), είχαμε προειδοποιήσει ότι αυτό θα οδηγήσει στην παροχή µιας βασικής σύνταξης φτώχειας και ελεηµοσύνης από το κράτος και στην απόσυρση της εγγύησής του από την ανταποδοτική σύνταξη. Ενώ ήδη διάφορα παπαγαλάκια των αγορών προτείνουν να εφαρµοστεί στον ΕΦΚΑ σύστηµα νοητής κεφαλαιοποίησης, που µετατρέψει το ασφαλιστικό δικαίωµα σε ατοµική «επενδυτική» ευθύνη, εξαρτώµενη από τις αποδόσεις των χρηµαταγορών, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται – η χρεοκοπία της Thomas Cook υπενθυµίζει εύγλωττα τον κίνδυνο του «ναυαγίου» για τους εργαζόµενους αν «τσιµπήσουν» στο δόλωµα της µετατροπής της σύνταξής τους από κοινωνικό δικαίωµα σε επενδυτικό προϊόν.

Πλέον όλα και περισσότερα σενάρια µιλάνε ξανά για το Ασφαλιστικό των τριών πυλώνων: ο πρώτος πυλώνας θα είναι η βασική σύνταξη πείνας («εγγυηµένη» από το κράτος), ο δεύτερος πυλώνας θα είναι η ανταποδοτική (που θα δίνεται από το κράτος ή τα Επαγγελµατικά Ταµεία) και ο τρίτος πυλώνας θα είναι η ιδιωτική ασφάλιση. Το όραµα του Μ. Φρίντµαν, του Ρίγκαν, της Θάτσερ, του Πινοσέτ, του ∆ΝΤ και της ΕΕ. Ήδη από το 2003 η ΕΕ προωθεί τα Επαγγελµατικά Ταµεία σαν δεύτερο πυλώνα της Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ την ίδια περίοδο ενθαρρύνουν και τον διαχωρισµό του Κλάδου Υγείας από τα Ασφαλιστικά Ταµεία. Στην Ελλάδα αυτό έγινε το 2012 µε την δηµιουργία του ΕΟΠΥΥ, που έχει παραχωρήσει την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας µε το αζηµίωτο στο ιδιωτικό κεφάλαιο.

Η Κοινωνική Ασφάλιση δεν είναι εµπόρευµα!

Το λεγόµενο πρόβληµα του Ασφαλιστικού δεν είναι ούτε δηµοσιονοµικό ούτε δηµογραφικό (γήρανση πληθυσµού). Είναι πολιτικό! Το οικονοµικό µοντέλο του καπιταλισµού είναι σε κρίση, και θέλουν να εκχωρήσουν στο µεγάλο κεφάλαιο οτιδήποτε µπορεί να φέρει κέρδος, χωρίς να υπολογίζουν κανένα κοινωνικό κόστος. Απαξιώνονται συστηµατικά τα Ασφαλιστικά Ταµεία, µε αποτέλεσµα να µειώνονται διαρκώς τα έσοδά τους. Ακόµα και οι συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες αναφέρουν σαν µεγαλύτερα προβλήµατα για την βιωσιµότητα του Ασφαλιστικού την ανεργία, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, τις µειώσεις των µισθών, την ανασφάλιστη εργασία και την εισφοροδιαφυγή.

Οι εργαζόµενοι και οι εκπαιδευτικοί θα χρειαστεί να δώσουµε νέους αγώνες για τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατά µας. Δεκάδες χιλιάδες είναι άλλωστε οι εγκλωβισμένοι εκπαιδευτικοί, που θα παραμείνουν στην τάξη ακόμα και μέχρι τα «βαθιά γεράματα», ένεκα των αβάσταχτων περικοπών στις συντάξεις και της αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης, πράγμα που ολοφάνερα πλήττει την την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα σχολεία όλης της χώρας και δίνει άλλοθι στις πολιτικές των μηδενικών διορισμών και της αδιοριστίας για τους νέους συναδέλφους.

Οι αντεργατικές πολιτικές δεν θα σταµατήσουν αν δεν αντισταθούµε. Ο κόσμος της εργασίας, ενωμένος πρέπει να δώσει την µάχη το επόµενο διάστηµα για να µην περάσει η ιδιωτικοποίηση της Επικουρικής Ασφάλισης, στα πλαίσια ενός συνολικού αγώνα ανατροπής από όλες τις μαχόμενες δυνάμεις της εργαζόμενης κοινωνικής πλειοψηφίας. Μαζί µε τους συλλογικούς φορείς των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων και με µαζικούς, οργανωµένους αγώνες µπορούµε να τα καταφέρουµε! Με ενωτική και αποφασιστική κατεύθυνση µπορούµε να βάλουµε φραγµό στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και την κοινωνική λεηλασία .

∆ιεκδικούµε:
  • Άρση των σχεδίων ιδιωτικοποίησης της Κοινωνικής Ασφάλισης

  • Αυξήσεις στις συντάξεις. Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. Αποκατάσταση όλων των συντάξεων στα προ μνημονίων επίπεδα.

  • Κατάργηση του Νόµου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/16) για το ασφαλιστικό και όλων των αντιασφαλιστικών νόµων. Σύνταξη στο 30 χρόνια δουλειάς ή στα 55.

  • Αποκλειστικά ∆ηµόσιο, Καθολικό και Αναδιανεµητικό Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης, που θα λειτουργεί µε κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες

  • Δωρεάν περίθαλψη από ένα αποκλειστικά δηµόσιο υγειονοµικό σύστηµα, σε κάθε πολίτη που διαµένει στη χώρα, Έλληνα ή µετανάστη, εργαζόµενο ή άνεργο.