ΥΠΟΙΚ: Παράταση προθεσμιών καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, υπεγράφη χθες τροποποίηση της υπουργικής απόφασης που αφορά στην καταχώριση των υπόχρεων προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Με την τροποποίηση επεκτείνονται χρονικά οι προθεσμίες εντός των οποίων τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα οφείλουν να καταχωρίσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους.

Συγκεκριμένα, δίνεται παράταση στα νομικά πρόσωπα της απόφασης με αριθμ. 67343 ΕΞ 2019/19-06-2019 (Β’ 2443) ως εξής:

– Ομάδα Α΄ έως 25/11/2019

Ομάδα Β’ έως 28/11/2019 (Σωματεία)

– Ομάδα Γ΄ έως 12/12/2019.


Διαβάστε | ΜΕΤΑ: Τα συνδικάτα δεν είναι εγκληματικές οργανώσεις για να ελέγχονται για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»