Σχόλιο του ΜΕΤΑ για την πρωτοβουλία των εργαζομένων στους Παιδικούς μέσω ΕΣΠΑ για μόνιμη δουλειά

Το ΜΕΤΑ στηρίζει την πρωτοβουλία των εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς των ΟΤΑ, μέσω του προγράμματος «Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ, σχετικά με την ανάγκη της στελέχωσης των παιδικών σταθμών με μόνιμο προσωπικό.

Θεωρεί όμως απαραίτητο να διευκρινίσει ότι η μοναδική δίκαιη και συνταγματικά συμβατή λύση είναι η μετατροπή όλων των συμβάσεων των παραπάνω κατηγοριών των εργαζομένων, από ορισμένου (ΙΔΟΧ) σε αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), όπως ζητεί το ίδιο και για όλους τους εργαζόμενους των ΟΤΑ που εργάζονται στις διάφορες κοινωνικές δομές και εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Γι’ αυτό το λόγο, άλλωστε έχουν εκδοθεί δεκάδες δικαστικές αποφάσεις που μετατρέπουν συμβάσεις ΙΔΟΧ σε ΙΔΑΧ.

Η εμπειρία μας από τους διαγωνισμούς με μοριοδότηση είναι ότι η πλειονότητα αυτών των εργαζομένων οδηγούνται στην ανεργία.

Αντισυνταγματική δεν είναι η μετατροπή των συμβάσεων από ΙΔΟΧ σε ΙΔΑΧ, αλλά η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη των πάγιων αναγκών όλων των φορέων του δημοσίου.

Με συντονισμένο και αποφασιστικό αγώνα, οι συμβασιούχοι μπορούν να πετύχουν την κατάργηση της ομηρίας και ανασφάλειάς τους, γιατί εργάζονται σε κρίσιμους τομείς και εξυπηρετούν κοινωνικές ανάγκες.

Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να καταλάβει ότι η αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων και η διασφάλιση των μισθολογικών και εργασιακών δικαιωμάτων, περνά μέσα από τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία και από την κατάργηση του θεσμού των έκτακτων.

Τέλος διεκδικούμε την χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής του δημοσίου και των ΟΤΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό και τους ΚΑΠ και όχι από τα ΕΣΠΑ, την κατάργηση των τροφειων και την ελεύθερη πρόσβαση όλων των παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.


Ακολουθεί το ψήφισμα στο οποίο ζητείται από όλους μας να υπογράψουμε και να ενισχύσουμε την προσπάθεια της πρωτοβουλίας των εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

ΟΧΙ στην απαξίωση των Δημ. Βρεφονηπιακών Σταθμών – Ζητάμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί (ΠΣ), Βρεφικοί Σταθμοί (ΒΣ) και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (ΒΝΣ) στην Ελλάδα αποτελούν σήμερα χώροι αγωγής και εκπαίδευσης παιδιών ηλικίας από 2 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (περίπου 4 χρόνων). Πέρα από την διευκόλυνση που προσφέρουν στους εργαζόμενους και τους άνεργους γονείς, οι Σταθμοί παρέχουν σημαντικά οφέλη στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών.

Η στελέχωση εντούτοις των παραπάνω Σταθμών με μόνιμο προσωπικό έχει παγώσει από το 2010, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα χρόνια οι Σταθμοί να λειτουργούν υποτυπωδώς και με πρόσληψη προσωπικού σε διάφορες σχέσεις εργασίας (ορισμένου χρόνου, μίσθωσης έργου, προγραμμάτων stage και κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ) που όχι μόνο δεν καλύπτουν τα κενά, αλλά εξαιτίας του ότι οι προσλήψεις αυτές είναι εκτάκτου χαρακτήρα δημιουργούν κλονισμό στις σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά και το υπόλοιπο υπηρετούν προσωπικό (κυρίως το παιδαγωγικό). Το παιδί αναντίρρητα νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά όταν έχει άτομα δίπλα του που έχουν σταθερή, μόνιμη σχέση μαζί τους.

Βεβαίως, υπήρξαν και οι ανανεώσιμες προσλήψεις προσωπικού που ξεκίνησαν από το 1999 στα ΝΠΙΔ των Δήμων (Γ’ ΚΠΣ), συνεχίστηκαν το 2007 με το Δ’ ΚΠΣ (ΕΣΠΑ) και έπειτα με την αρωγή της ΕΕΤΑΑ επεκτάθηκαν από το 2010 και στα ΝΠΔΔ αυτών με τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που συνέβαλαν στην ανάπτυξη αλλά και βιωσιμότητα των Σταθμών όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμα όμως και αυτές οι προσλήψεις/συμβάσεις βρίσκονται πια στον «αέρα». Σύμφωνα με δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΕΤΑΑ κ. Θεόδωρου Γκοτσοπουλου τον Οκτώβριο του 2018, η Κομισιόν θα σταματήσει το 2022 την χρηματοδότηση της παραπάνω δράσης, αφού έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσει εκ νέου το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η Κυβέρνηση και δη τα Υπουργεία Εσωτερικών, Εργασίας και Οικονομικών θα πρέπει και πάλι να αποφασίσουν για την τύχη της συγκεκριμένης δράσης. Θα συνεχιστεί ή όχι? Αν συνεχιστεί, θα έχει την ίδια ή διαφορετική ονομασία? Ποιες θα είναι οι πηγές χρηματοδότησής της? Οι ωφελούμενες δομές θα είναι οι ίδιες ή τα οφέλη της δράσης θα τα καρπωθούν μόνον οι Ιδιωτικοί Σταθμοί? Και αν τελικά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο οι 4000-4500 εργαζόμενοι με τις ανανεώσιμες συμβάσεις ΕΣΠΑ (ΚΠΣ) συνεχίσουν να βρίσκονται στα μελλοντικά σχέδια της Κυβέρνησης, ως πότε θα συνεχίζεται η εργασιακή ομηρία και ο ψυχολογικός παιδεμός τους που υφίστανται τόσα χρόνια?

Σήμερα είναι γεγονός ότι και με τους εργαζόμενους του ΕΣΠΑ οι Σταθμοί στη χώρα υπολειτουργούν σε τέτοιον βαθμό που αφενός να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών και αφετέρου να υποβαθμίζουν τον παιδαγωγικό χαρακτήρα των Σταθμών. Επίσης σήμερα, είναι κοινός τόπος ότι οι εργαζόμενοι ΕΣΠΑ αποτελούν τουλάχιστον το 50% του συνόλου των εργαζομένων στους Σταθμούς αυτούς και μάλιστα σε μερικούς Δήμους την συντριπτική πλειονότητα αυτών (αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί και από την ίδια την ΕΕΤΑΑ με την καταγραφή προσωπικού της παραπάνω δράσης που έκανε φέτος τον Σεπτέμβριο στους Σταθμούς για το 2019-2020).

Όταν λοιπόν και με τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ υπάρχουν τεράστια κενά και οι Σταθμοί λειτουργούν πολλές φορές και σε αρκετές περιοχές της χώρας ενάντια στον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας τους, φανταστείτε τι θα συμβεί εάν θα φύγουν και αυτοί, που ούτως ή άλλως καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Σταθμών και προσφέρουν αδιάλειπτα τις υπηρεσίες τους πολλά χρόνια τώρα… Με δύο λέξεις: πραγματική διάλυση. Και αυτό φυσικά θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στα παιδιά, στους γονείς, στους εργαζόμενους, σε ολόκληρη την κοινωνία… Οι γονείς θα στραφούνε στους ιδιωτικούς σταθμούς που εκτός του ότι είναι λίγοι θα επιβαρύνουν κατά πολύ τον οικογενειακό προϋπολογισμό όσων νοικοκυριών καταφέρουν και βρουν τελικά κάποιον Σταθμό για το παιδί τους.

Παράλληλα, η εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης από πέρυσι «πίεσε» τις ηλικίες των παιδιών προς τα κάτω και αναπόφευκτα λόγω κανονισμού και πρωτίστως ασφάλειας θα οδηγήσει στην ανάγκη πρόσληψης περισσοτέρων εργαζόμενων όλων των ειδικοτήτων στους Σταθμούς, από το παιδαγωγικό προσωπικό (στα βρεφικά τμήματα οι αναλογίες αυτού προς τα παιδιά είναι 3/12, ενώ στα νηπιακά τμήματα 2/25), μέχρι το προσωπικό κουζίνας, το βοηθητικό, διοικητικό και το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό. Το γεγονός αυτό, μαζί με τις συνταξιοδοτήσεις που θα γίνουν μέχρι τότε, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η μοναδική λύση όχι μόνο για την στελέχωση των Σταθμών αλλά και για την ίδια την ύπαρξη τους μπορεί και αξίζει να είναι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Σ’ αυτήν άλλωστε την ανάγκη έχει αναφερθεί προσωπικά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Καταρχάς, το 2014 ως τότε διατελέσαν Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε δηλώσεις του είχε «δώσει το πράσινο φως» για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους Σταθμούς επισημαίνοντας την ανάγκη να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό σε νευραλγικούς τομείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής, όπως είναι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Και φέτος, ως υποψήφιος πρωθυπουργός της χώρας, σε δηλώσεις του στην τηλεόραση του Alpha, είχε πει χαρακτηριστικά: «Το Δημόσιο πρέπει να προσλαμβάνει εκεί που έχει πραγματικά ανάγκη. 1η προτεραιότητα η Υγεία, 2η προτεραιότητα για μένα η στελέχωση των παιδικών σταθμών με μόνιμο προσωπικό. 3η προτεραιότητα η Παιδεία. Σε αυτήν τη σειρά».

Από όλα αυτά λοιπόν καθίσταται αδήριτη ανάγκη η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με αντίστοιχη για όλους και με κοινούς όρους προκήρυξη, αυξημένης ωστόσο μοριοδοτησης για τους εργαζόμενους που δουλεύουν ήδη στους Σταθμούς (πολλοί εξ αυτών μάλιστα επί πολλά συναπτά έτη, έως και 20), συμπεριλαμβανομένων και κάποιων θέσεων πολυτέκνων, τριτεκνων και ειδικών κατηγοριών του ΟΑΕΔ.

Λέμε ΟΧΙ λοιπόν σε κάθε μορφή απαξίωσης των δημοτικών ΠΣ/ΒΣ/ΒΝΣ και των εργαζόμενών τους. Ζητάμε άμεση στελέχωση τους με μόνιμο προσωπικό και με κάθε δυνατό τρόπο, ένας από τους οποίους είναι και αυτό εδώ το ψήφισμα. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε! Για το καλό της κοινωνίας μας, για το καλό των παιδιών μας…

ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ