ΕΕΔΑ για ν/σ για άσυλο: πρόσθετο διοικητικό βάρος στις αρμόδιες υπηρεσίες, νέοι περιορισμοί στα δικαιώματα των προσφύγων

Κείμενο Παρατηρήσεων της, δημοσιοποίησε η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Περί Διεθνούς Προστασίας: διατάξεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας, ενοποίηση διατάξεων για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία, τη διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, αναδιάρθρωση δικαστικής προστασίας αιτούντων άσυλο και άλλες διατάξεις».

Όπως επισημαίνει, μεταξύ άλλων, η ΕΕΔΑ το νομοσχέδιο δεν της κοινοποιήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να τοποθετηθεί επ’ αυτού, ως οφείλει στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, ενώ με βάση τις ρυθμίσεις του θα προστεθεί πρόσθετο διοικητικό βάρος στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι ρυθμίσεις του «ιδίως εάν ιδωθούν συνδυαστικά, δύνανται να οδηγήσουν σε de facto άρνηση άσκησης των δικαιωμάτων των αιτούντων διεθνή προστασία στην πράξη, τον αποκλεισμό προσώπων από τις διαδικασίες ασύλου, τη στέρηση του δικαιώματος πραγματικής και αποτελεσματικής προσφυγής, ακόμα και την παραβίαση της αρχής της μη επαναπροώθησης, σε περίπτωση που ο δικαιούχος διεθνή προστασία τελικώς επιστραφεί».

  • ΕΔΩ το κείμενο παρατηρήσεων της ΕΕΔΑ.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας για τις θέσεις της ΕΕΔΑ σε θέματα Διεθνούς Προστασίας, μπορείτε να δείτε την πρόσφατη Έκθεση Αναφοράς της ΕΕΔΑ για το Προσφυγικό Ζήτημα και την Ανακοίνωση της ΕΕΔΑ για τις τελευταίες εξελίξεις στο άσυλο.