Προς Γ. Βρούτση: Και με δική σου ευθύνη, δεν μας κολλούν τα (Βαρέα) ένσημα…

Μπορεί στο παρελθόν να έγινε σλόγκαν η φράση από ταινία «μάνα δεν μου κολλούν τα ένσημα», φαίνεται όμως ότι ακόμα και σήμερα αυτό το σλόγκαν παραμένει επίκαιρο.

Είναι κοινός τόπος ότι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα είναι ανασφάλιστοι. Φαίνεται μάλιστα ότι τις παρανομίες του ιδιωτικού τομέα ζήλεψαν και υπηρεσίες στο χώρο των δημόσιων νοσοκομείων, ίσως και σε άλλους χώρους του Δημοσίου, αφού σε αρκετά από αυτά παράνομα δεν κολλούν Βαρέα ένσημα στο προσωπικό που οι κλάδοι τους είναι στη λίστα των ΒΑΕ.

Όπως είναι γνωστό, με το ν.3865/2010, όσοι μόνιμοι υπάλληλοι διορίστηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο μετά το 2011, ασφαλίζονται για την κύρια σύνταξη υποχρεωτικά στο ΙΚΑ, ενώ όσοι έχουν εργαστεί με κάποια σύμβαση στο Δημόσιο πριν από το 2011, έχουν δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα.

Συγκεκριμένα, η με αριθ. πρωτ.: Φ80000/16606/470 /10.10.2011 σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α’)» αναφέρει:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου (3865/10) ορίζεται ότι οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1.1.2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Η κατά τα ανωτέρω υποχρεωτική υπαγωγή στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αφορά τους προσλαμβανόμενους για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011 και μετά οι οποίοι δεν έχουν καμία προϋπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο πριν την 1.1.2011.

«Για την ασφάλιση των απασχολούμενων σε εργασίες και ειδικότητες που καλύπτονται από τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, καταβάλλεται επιπλέον και η προβλεπόμενη ειδική εισφορά, όπως επίσης και η πρόσθετη ειδική εισφορά που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τις ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ενώ οι διατάξεις του Ν.3865/2010 είναι ξεκάθαρες, στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας οι σχετικές διατάξεις δεν εφαρμόζονται, παρά το γεγονός ότι μεγάλες κατηγορίες προσωπικού έχουν ασφαλιστεί μετά την 1/1/2011 και οι ειδικότητες τους περιλαμβάνονται στη λίστα των Βαρέων και ανθυγιεινών (νοσηλευτές, εργάτες, τεχνολόγοι κ.λπ).

Αυτό θα έχει ως συνέπεια οι εργαζόμενοι αυτοί στο μέλλον να μην μπορούν να πάρουν σύνταξη στα 62 έτη ως εργαζόμενοι στα ΒΑΕ αλλά να οδηγηθούν στη σύνταξη στα 67 έτη.

Μιλάμε, δηλαδή, για μια σκαστή παρανομία, αφού η ασφάλιση στο αντίστοιχο πακέτο κάλυψης είναι υποχρεωτική, την οποία «κουκουλώνουν» τόσο οι πολιτικές ηγεσίες των υπ. Εργασίας και Υγείας και ο ΕΦΚΑ αλλά και η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ, ενώ αποτελεί και υπηρεσιακή παρατυπία από τις διευθύνσεις προσωπικού των φορέων που δεν εφαρμόζεται η σχετική διάταξη του νόμου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το θέμα έχει τεθεί από το ΜΕΤΑ Υγειονομικών σε συναντήσεις τόσο με την πολιτική ηγεσία των υπουργείων Εργασίας και Υγείας, χωρίς όμως να υπάρχει μέχρι σήμερα να υπάρχει καμία αντίδραση.

Το πιο προκλητικό είναι ότι η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ, ενώ γνωρίζει ότι εργαζόμενοι, όπως νοσηλευτές, αλλά και άλλες κατηγορίες που εργάζονται σε ειδικότητες που είναι στη λίστα των ΒΑΕ κινδυνεύουν να συνταξιοδοτηθούν χρόνια αργότερα, όχι μόνο σιωπά αλλά δηλώνει σε συναντήσεις που έχουν γίνει ότι δεν διεκδικεί την εφαρμογή του σχετικού νόμου γιατί οι εργαζόμενοι θα πληρώσουν επιπλέον επασφάλιστρο.

Φαίνεται ότι η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ θεωρεί ότι εργαζόμενοι που παρέχουν υπηρεσίες κάτω από δύσκολες συνθήκες μπορούν να εργάζονται μέχρι τα 67 έτη και δεν έχουν το δικαίωμα να φύγουν έστω και στα 62 έτη, όριο ηλικίας που ανέβηκε από τα 58 με τις μνημονιακές ρυθμίσεις. Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή ακόμα και αυτής της κουτσουρεμένης ρύθμισης δεν μπορεί με διάφορα προσχήματα να καταπατείται.

Το υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ πρέπει τώρα να προχωρήσουν στην εφαρμογή της χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τα χρόνια που πέρασαν για τους εργαζόμενους, αφού με ευθύνη των υπηρεσιών δεν εφαρμόστηκε.

Ταυτόχρονα, παραμένει το αίτημα που έχει θέσει το ταξικό υγειονομικό κίνημα για την επέκταση των Βαρέων και Ανθυγιεινών και στους εργαζόμενους που έχουν ασφαλιστεί πριν το 2011 καθώς και η μείωση του ορίου συνταξιοδότησης που σήμερα είναι στα 62 έτη.