ΠΡΕΣΑ: Ενημέρωση από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΜΠΕ)

Που πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2019

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 06 Σεπτεμβρίου 2019 νέα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΠΜΕ η οποία ήταν σε απαρτία με 8 από τα 15 μέλη του ΔΣ παρόντα (ΔΚΜ: 3, ΔΗΣΥΜ: 2, ΠΑΝΕΠ: 1, ΡΠΜ:1, ΠΡΕΣΑ: 1).

Το βασικό θέμα της Η.Δ. της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΠΜΕ και κατ’ επέκταση η διεξαγωγή των εκλογικών αρχαιρεσιών του συλλόγου. Υπενθυμίζουμε πως από την προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ, που είχε γίνει 15-07-19, είχε αποφασιστεί ομόφωνα η διεξαγωγή εκλογοαπολογιστικής ΓΣ για να οδηγηθούμε το ταχύτερο δυνατό σε εκλογές. Η ανακοίνωση για την πρόσκληση σε ΓΣ έχει ήδη αναρτηθεί από το προεδρείο του ΔΣ με την καταληκτική ημερομηνία της ΓΣ στις 18-09-19, ενώ η αρχική εισήγηση από το προεδρείο στο προηγούμενο ΔΣ προσανατολιζόταν για τη διεξαγωγή των εκλογών στις 06-10-2019.

Στη συνεδρίαση της 6ης Σεπτεμβρίου, υπήρξε ομοφωνία από τα παρόντα μέλη του ΔΣ πως θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα στην ομαλή διεξαγωγή των εκλογών σε ημερομηνία τόσο σύντομη για μια σειρά από λόγους. Καταρχήν σε οργανωτικό επίπεδο αυτή τη στιγμή ο ΣΠΜΕ, ο οποίος δεν διαθέτει για πρώτη φορά γραμματειακή υποστήριξη, δεν έχει ενημερωμένο το μητρώο μελών του λόγω προβλημάτων με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας του. Πρακτικά δεν είναι δυνατή αφενός η εγγραφή νέων μελών και αφετέρου η πληρωμή των συνδρομών παλαιών μελών. Αν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα δεν μπορούν να γίνουν εκλογές.

Επίσης με δεδομένο πως έχει ήδη αποφασιστεί να γίνουν οι εκλογές του ΤΕΕ στις 03-11-19, αλλά και το γεγονός ότι θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της αντιπροσωπείας ΤΕΕ στις 05-06/10-19, είναι βέβαιο πως στην περίπτωση που οι εκλογές του ΣΠΜΕ ορισθούν για τις 06-10-19 θα υπάρχει ακόμα μικρότερη συμμετοχή από τη σταθερά χαμηλότερη σε σύγκριση και με τον αριθμό των πολιτικών μηχανικών που ψηφίζουν στις εκλογές του ΤΕΕ.

Όσον αφορά την τοποθέτησή μας ως ΠΡ.Ε.Σ.Α. στη συνεδρίαση της 06.09.19, αυτή κινήθηκε στους παρακάτω άξονες:

1. Να πραγματοποιηθεί κανονικά η Γενική Συνέλευση του ΣΠΜΕ την Τετάρτη στις 18 Σεπτεμβρίου 2019. Υπάρχουν μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα (επαγγελματικά, εργασιακά, ασφαλιστικά κ.α.) που απασχολούν τα μέλη του ΣΠΜΕ για τα οποία είναι σημαντικό να γίνει συζήτηση, ενημέρωση και να παρθούν αποφάσεις δράσεων. Το προεδρείο θα πρέπει να προπαγανδίσει τη ΓΣ με κάθε δυνατό μέσο για τη μέγιστη συμμετοχή των μελών του.

2. Οι εκλογές του ΣΠΜΕ, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, θα πρέπει να διεξαχθούν με τη μέγιστη συμμετοχή και την κατάλληλη οργάνωση. Από τη στιγμή που δεν είναι εφικτό να γίνουν τον Οκτώβριο, τότε θα πρέπει να μετατεθεί η διεξαγωγή τους για σύντομο χρονικό διάστημα μερικών μηνών.

3. Στη Γενική Συνέλευση στις 18-09-19 να αποφασιστεί η ημερομηνία διεξαγωγής νέας ΓΣ με εκλογοαπολογιστικό χαρακτήρα και με την οποία θα οδηγηθούμε σε εκλογικές αρχαιρεσίες σε σύντομο χρονικό διάστημα με την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη.

Μετά από τις τοποθετήσεις και των υπολοίπων παρατάξεων το ΔΣ του ΣΠΜΕ αποφάσισε ομόφωνα να πραγματοποιηθεί κανονικά η Γενική Συνέλευση του ΣΠΜΕ την Τετάρτη στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 στην Αθήνα (αίθουσα ΤΕΕ, 1ος όροφος, Νίκης 4) στην οποία θα παρθούν οι αποφάσεις για την προετοιμασία των εκλογικών αρχαιρεσιών με τη μέγιστη συμμετοχή και την κατάλληλη οργανωτική υποστήριξη. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα νέα συνεδρίαση του ΔΣ με το ίδιο αντικείμενο.

ΠΡωτοβουλία Ενωτικής Συσπείρωσης Αριστεράς
Πολιτικών Μηχανικών


Εκλογοαπολογιστική ΓΣ ΣΠΜΕ_Τετάρτη 18.09.2019

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΣΠΜΕ η πρόσκληση για τη διεξαγωγή της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου την Τετάρτη 18.09.2019 και ώρα 17.00 στο ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα, 1ος όροφος)

Σύμφωνα με την πρόσκληση τα θέματα της Η.Δ. είναι:

  1. Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου

  2. Οικονομικός Απολογισμός

  3. Έγκριση καθορισμού τρόπου, λεπτομερειών και ημερομηνιών διενεργείας Αρχαιρεσιών του Συλλόγου

  4. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών (ΚΕφΕ)

  5. Ψήφιση Εκλογικού Κανονισμού.