ΑΑΔΕ: Η εγκύκλιος με τις τελευταίες αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων

ΣΧΕΤ: α) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1196/2019, β) Εγκύκλιος Οδηγία Ε.2109/2019

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4621/2019 (ΦΕΚ 128 Α΄) και της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1329/2019 (ΦΕΚ 3367 Β’ και ΦΕΚ 3404 Β’ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ). Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 – 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α’).

ΣΧΕΤ: α) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1196/2019, β) Εγκύκλιος Οδηγία Ε.2109/2019

Συνημμένα