ΥΠΕΣ: Οδηγίες για τις μεταβολές σε Δημοτολόγια, Ληξιαρχεία κτλ. των καταργούμενων και υπό σύσταση δήμων

Προς δήμους: Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Λέσβου, Σάμου, Σερβίων - Βελβεντού

Όπως σας είναι γνωστό, από 1/9/2019 εγκαθίστανται οι νέες Δημοτικές Αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4600/2019. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η παροχή οδηγιών ως ακολούθως:

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ

Στο πλαίσιο λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών», οι καταργούμενοι Δήμοι θα καθοριστούν ως ανενεργοί, καθώς και τα αντίστοιχα Δημοτολόγια. Για κάθε εκλογικό διαμέρισμα που ανήκει σε υπό διάσπαση Δήμο θα καθοριστεί εντός του συστήματος ο νέος Δήμος στον οποίο αυτό θα ανήκει.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

1. Οι χρήστες που υπάρχουν σήμερα συνδεδεμένοι με τους υπό κατάργηση δήμους θα παραμείνουν ως έχουν και θα συνεχίσουν να διασυνδέονται στον δήμο που καταργείται, χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης (username-password), που χρησιμοποιούν έως σήμερα.

2. Για τη διασύνδεση των χρηστών στους νέους Δήμους θα δημιουργηθούν νέοι κωδικοί.

3. Επιπρόσθετα θα δημιουργηθούν νέοι χρήστες στους παλιούς Δήμους ανάλογα με τις απαιτήσεις που θα τεθούν.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σταλούν εγκαίρως στο Υπουργείο καταστάσεις νέων χρηστών με ονόματα των αρμοδίων υπαλλήλων, για τον κάθε νέο Δήμο καθώς και τα υποσυστήματα στα οποία κάθε χρήστης θα πρέπει να έχει πρόσβαση (ληξιαρχείο, δημοτολόγιο, μητρώο αρρένων, εκλογικά, διαχείριση). Στις παραπάνω καταστάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα ονόματα των αρμοδίων υπαλλήλων, που θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των προαναφερθέντων υποσυστημάτων των υπό κατάργηση Δήμων.


Για τη συνέχεια της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, πατήστε ΕΔΩ.