ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Αίτημα συνάντηση με Θεοδωρικάκο για θέματα διπλωματούχων μηχανικών

Κύριε Υπουργέ… Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είναι το ανώτερο όργανο των Διπλωματούχων Μηχανικών που εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα, με συνδικαλιστικό αλλά και επιστημονικό χαρακτήρα. Η Ένωση μας συμμετέχει ανέκαθεν, με επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις, στο διάλογο για τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με το παρόν αιτούμαστε συνάντηση μαζί σας για την πληθώρα θεμάτων που απασχολούν τα χιλιάδες μέλη μας Διπλωματούχους Μηχανικούς που απασχολούνται στη Δημόσια Διοίκηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Α) τη μεγάλη υποστελέχωση και τις απαιτούμενες διαδικασίες προσλήψεων Διπλωματούχων Μηχανικών.

Β) τη Νομική Κάλυψη για Υπηρεσιακές Υποθέσεις με έκδοση ΚΥΑ αντίστοιχης αυτής του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών αλλά και αναγκαίες αλλαγές στη σχετική Νομοθεσία.

Γ) την υπογραφή Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) σύμφωνα με την πρόσκληση που είχαμε αποστείλει ή έστω την προσχώρηση μας σε άλλες που έχουν υπογραφεί.

Δ) τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν ανακύψει από την πρόσφατη ΚΥΑ για τη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.).

Ε) Ζητήματα εφαρμογής του Ν.4495/17 “Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”, όπως η στελέχωση των Παρατηρητηρίων Δόμησης.

ΣΤ) Οργανισμοί Υπηρεσιών και προβάδισμα κατηγοριών, τοποθετήσεις Υπαλλήλων στους νέους Δήμους που πρόσφατα δημιουργήθηκαν.

Ζ) Εκτός Έδρας Μετακινήσεις.

Η) την Αποκατάσταση της Προσωπικής Διαφοράς σε περιπτώσεις μετακινήσεων.

Θ) τις διαδικασίες Κρίσεων θέσεων ευθύνης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και αναμένουμε την ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας.