Συνδικαλιστικό Δίκτυο: Καμία απόσχιση κλάδου στην Τράπεζα Πειραιώς. Καμία αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις

Η μαζική άρνηση των συναδέλφων να πάνε στη νέα εταιρεία που συστήνει η τράπεζα με την Intrum, οδήγησε στην παρέμβαση του Διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας. Ο κ. Μεγάλου με προσωπική επιστολή στους συναδέλφους που δήλωσαν ότι θέλουν να παραμείνουν στην τράπεζα, δηλώνει ότι: «Όλα τα δεδομένα αποτυπώνονται με σαφήνεια στη συμφωνία με την ΟΤΟΕ και απέχουν πολύ από τη διαστρεβλωμένη εικόνα που ορισμένοι σκοπίμως παρουσιάζουν.

 Η ανεύθυνη αυτή στάση τους, που υπαγορεύεται από προσωπικές επιδιώξεις και σκοπιμότητες, θα έχει ως αποτέλεσμα να μην επωφεληθούν όλοι οι εργαζόμενοι των ευεργετικών παροχών και εγγυήσεων της συμφωνίας με την ΟΤΟΕ και να τεθεί σε κίνδυνο η απασχόληση όσων δεν μεταβούν στη νέα εταιρεία. Διότι είναι προφανές ότι μετά τη μεταφορά των δραστηριοτήτων του RBU στη νέα εταιρεία, η δυνατότητα απορρόφησης πλεονάζοντος προσωπικού από την Τράπεζα θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

 Ως εκ τούτου, η Τράπεζα θα επανεξετάσει τη στάση της λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εναλλακτικές επιλογές, με γνώμονα την πλήρη λειτουργία της νέας εταιρείας την 1η Οκτωβρίου.»

Η επιστολή αυτή σκοπεύει να μας τρομοκρατήσει λέγοντας ότι “η δυνατότητα απορρόφησης πλεονάζοντος προσωπικού από την Τράπεζα θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη.” και περιέχει μια συγκαλυμμένη απειλή: “ η Τράπεζα θα επανεξετάσει τη στάση της λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εναλλακτικές επιλογές”

Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει και πάλι το προφανές: το deal βασίζεται στη μεταφορά των εργαζομένων του RBU στη νέα εταιρεία. Η μαζική άρνηση των εργαζομένων να μεταφερθούν στη νέα εταιρεία υπονομεύει το deal με την Intrum. Η τράπεζα υπέγραψε τη συμφωνία που εξασφαλίζει την εθελοντική μεταφορά στη νέα εταιρεία κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων. Η παρέμβαση Μεγάλου δείχνει ότι η συμφωνία αυτή γίνεται πλέον εμπόδιο στην υλοποίηση του σχεδιασμού της διοίκησης της τράπεζας.

Ας θυμηθούμε τα γεγονότα που προηγήθηκαν πριν φτάσουμε σε αυτήν την εξέλιξη:

Η προφορική συμφωνία της μεταφοράς στο νέο σχήμα

Όλοι θυμόμαστε την προφορική συμφωνία της 28ης Μαΐου (μεταξύ Τράπεζας και της ηγεσίας της ΟΤΟΕ), όπου ανακοινώθηκε για πρώτη φορά ο εθελοντικός χαρακτήρας της μεταφοράς στο νέο σχήμα. Οι πρωτόγνωρες για την Τράπεζα Πειραιώς απεργιακές κινητοποιήσεις, με κύρια αιτήματα καμία απόλυση – καμία απόσχιση – καμία αλλαγή της τραπεζοϋπαλληλικής ιδιότητας, ανάγκασαν την ΟΤΟΕ σε αναδίπλωση. Και εκεί που η ΟΤΟΕ ισχυριζόταν ότι μας διασφαλίζει το δελτίο τύπου της τράπεζας, κάτω από το βάρος των αντιδράσεων των εργαζομένων επεδίωξε γραπτή συμφωνία με την Τράπεζα.

Η γραπτή συμφωνία

Στις 25 Ιουλίου η ΟΤΟΕ με τη στήριξη του αντιπροσωπευτικού ΣΕΤΠ, υπέγραψε συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς. Οι διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη συμφωνία κρατήθηκαν μυστικές, χωρίς να υπάρξει ενημέρωση των υπολοίπων πρωτοβάθμιων σωματείων της  Πειραιώς. Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ συγκλήθηκε, όχι για να αποφασίσει, αλλά, απλά, για να επιβεβαιώσει τα τετελεσμένα και να δώσει πανηγυρικό χαρακτήρα στη συμφωνία.

Στην συμφωνία γίνεται πρωτίστως αναφορά  στη «διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στη νέα εταιρία» και δευτερευόντως στα «εργασιακά δικαιώματα όσων εργαζομένων δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο νέο σχήμα».

Η συμφωνία προσπαθεί να πείσει τους εργαζόμενους να αποδεχθούν την μεταφορά τους αφήνοντας όμως εκκρεμή θέματα:

  1. Η συμφωνία αφορά την ΟΤΟΕ και την Πειραιώς δηλαδή απουσιάζει η υπογραφή της άμεσα ενδιαφερόμενης της Intrum! Άρα χωρίς την υπογραφή της Intrum η υλοποίηση της συμφωνίας είναι στο αέρα.
  2. Είναι οι συνάδελφοι που θα πάνε εκεί Τραπεζοϋπάλληλοι; Προφανώς και δεν θα είναι. Η ΟΤΟΕ για να χρυσώσει το χάπι λέει ότι θα δρομολογήσει τις διαδικασίες ώστε κάποια στιγμή να εντάξει τους υπαλλήλους των εισπρακτικών στον κλάδο.
  3. Οι εργαζόμενοι που θα μεταφερθούν δεν θα χάσουν κανένα από τα δικαιώματα τους στην τράπεζα;

Σύμφωνα με την σύμβαση οι όροι που περιλαμβάνονται σε αυτή θα αποτελούν όρους των ατομικών συμβάσεων εργασίας και όχι κανονιστικούς όρους που απορρέουν από Κλαδική Συλλογική Σύμβαση, θα επρόκειτο δηλαδή για όρους με ενοχική ισχύ που θα μπορούν να τροποποιηθούν προς το χειρότερο με μόνη προϋπόθεση την σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων σε μια νέα συμφωνία που θα προκύψει οικειοθελώς με τον νέο εργοδότη μετά από κάποια νέα εκβιαστικά διλήμματα που θα προκύψουν.

Όπως και δεν διασφαλίζεται ότι μετά την μετάβαση στην Intrum δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε μείωση του προσωπικού της και αντικατάσταση του από νέα φθηνά εργατικά χέρια όταν θα έχει την τεχνογνωσία που θα χρειάζεται.

Τελευταία η διατύπωση περί επαναπρόσληψης είναι το τυράκι στη φάκα. Με δεδομένο την περαιτέρω μείωση του Προσωπικού που έχουν εξαγγείλει οι τράπεζες με τα Agenda 2023 είναι κενό γράμμα ότι με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες και εφόσον οι εργαζόμενοι δεν έχουν αποχωρήσει θα επαναπροσληφθούν. Δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα.

Τέλος, στη συμφωνία αυτή αναγράφεται ότι:

«Όλοι οι εργαζόμενοι που θα δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν την ένταξη τους στην νέα εταιρία θα αξιοποιηθούν