Αποχή από τις υπερωρίες και τα Σαββατοκύριακα προανήγγειλαν οι εργαζόμενοι ΟΛΘ

olth

Σε αποχή από υπερωρίες και την εργασία Σαββατοκύριακου προτίθενται να προχωρήσουν από τις 6 Σεπτεμβρίου οι εργαζόμενοι στον ΟΛΘ, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας και των Συλλόγων και Σωματείων Υπαλλήλων ΟΛΘ Α.Ε. Όπως αναφέρουν, διεκδικούν την επαναπρόσληψη συναδέλφου τους και την μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου εκατό και πλέον εργαζόμενων σε αορίστου.


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΜΥΛΕ)
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΘ Α.Ε.

Κινητοποιήσεις στο Λιμάνι

Έχει παρέλθει δίμηνο σχεδόν από την αυταρχική πράξη της καταχρηστικής και άκυρης απόλυσης συναδέλφου από τον Πρόεδρο της ΟΛΘ ΑΕ. Η πράξη αυτή συνοδεύτηκε από εκφοβιστικό λόγο, απρεπή συμπεριφορά και προσβολή της προσωπικότητας της εργαζόμενης.

Το ΣΕΠΕ, στο οποίο προσέφυγε η εργαζόμενη, σε Α’& Β’ βαθμό συνέστησε και την ΟΛΘ ΑΕ να αποκαταστήσει άμεσα την εργασιακή σχέση με τη προσφεύγουσα όπως επίσης της συνέστησε να ασκεί το Διευθυντικό δικαίωμα με καλή πίστη και να εξαντλεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την διατήρηση της εργασιακής ειρήνης στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του Οργανισμού.

Ο Πρόεδρος όμως της ΟΛΘ ΑΕ όχι μόνο δεν έλαβε υπόψη του τα πορίσματα και τις αποφάσεις του ΣΕΠΕ, αλλά αντίθετα προσπάθησε, εμμένοντας στην απαράδεκτη απόφαση του, την ανάμειξη του Υπουργείου, προκειμένου να ακυρώσει εμπράκτως τα Πορίσματα της Επιθεώρησης Εργασίας. Το έγγραφο της Γενικής Γραμματέα του Υπουργείου που έλαβε η ΟΛΘ ΑΕ όμως περιέχει καθαρά εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα πληροφορίες για την αντιμετώπιση πρόωρης καταγγελίας σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σε κάθε περίπτωση το έγγραφο της ΓΓ του Υπουργείου εργασίας, ούτε ακυρώνει ούτε αντικαθιστά τα Πορίσματα των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΣΕΠΕ, τα οποία και είναι ισχυρά και τα μόνα που παράγουν αποτέλεσμα.

Από το περιεχόμενο όμως του συγκεκριμένου εγγράφου προκύπτει εμμέσως, πλην σαφώς, ότι οι αθρόες και καταχρηστικά ανανεούμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ανανεώνονται συνεχώς την επόμενη ημέρα της λήξης τους) με αντικείμενο τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης, είναι καταχρηστικές σχεδόν στο σύνολό τους, όπως από τον Ιανουάριο έχουμε καταγγείλει και ότι θα πρέπει άμεσα να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου.

Βέβαια και στο θέμα αυτό επέδειξαν την ίδια αυταρχική συμπεριφορά. Ο Πρόεδρος όχι μόνο απαξίωσε έστω και να ενημερώσει τους εργαζόμενους , ως οφείλει η εταιρεία σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τις ισχύουσες γενικές διατάξεις εργατικού δικαίου, αλλά επιμένει να προσπαθεί να δημιουργήσει εργαζόμενους διαφορετικών ταχυτήτων τους οποίους θα μπορεί να εκβιάσει με την εργασιακή ανασφάλεια & αγωνία τους. Γ\α αυτό επιλέγει ως μοντέλο η εταιρία τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου για να δημιουργήσει εργασιακή ανασφάλεια, πολλές ταχύτητες και να απολύει αυθαίρετα?

Ο αυταρχισμός και η προσπάθεια δημιουργίας εργαζόμενων διαφορετικών ταχυτήτων, με διαφορετικές αμοιβές και δικαιώματα δεν θα περάσει. Αυτό που έχει να επιλέξει η Διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ είναι εάν θα προχωρήσει συντεταγμένα με νομιμότητα μέσα από διάλογο και σε κλίμα εργασιακής ειρήνης στην επίλυση των σοβαρών εργασιακών θεμάτων που εκκρεμούν ή αν συνεχίζοντας την αυταρχική συμπεριφορά, τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, θα βάλει το λιμάνι και τους εργαζόμενους σε περιπέτειες.

Υπενθυμίζουμε ότι, όπως στο προηγούμενο διάστημα ξεκαθαρίσαμε απολύτως και προς κάθε κατεύθυνση, το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης χωρίς θεσπισμένες Εργασιακές Σχέσεις δε ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ….

Εξαντλήσαμε πια κάθε περιθώριο υπομονής, δώσαμε όλο τον απαιτούμενο χρόνο στον Πρόεδρο και στην εταιρεία να αποφασίσει. Της πιστώνουμε μία τελευταία εβδομάδα, σεβόμενοι όπως κάθε φορά πράττουμε και την ενημέρωση των χρηστών.

Χθες ενημερώσαμε τους μετόχους στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας και σήμερα καλούμε την Εταιρεία:

να αποκαταστήσει ΑΜΕΣΑ την ομαλή λειτουργία της εογασιακής σχέσης της συναδέλφου, αποκαθιστώντας έτσι και το κλίμα σταθερότητας και εργασιακής ειρήνης και

– άμεσα να μετατρέψει τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου των εκατό και πλέον εργαζόμενων, σε συμβάσεις αορίστου χοόνου,

Σε διαφορετική περίπτωση από σήμερα δημόσια ανακοινώνουμε ότι:

  • από την Παοασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 ξεκινάμε αποχή από υπεοωοίες και εργασία Σαββάτου Κυριακής και Αργιών
  • επίσης επιφυλασσόματε και για χρήση κάθε άλλου πρόσφορου μέτρου που έχουμε στη διάθεσή μας.

Το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα παραμείνει η μεγαλύτερη και πιο αναπτυσσόμενη επιχείρηση της Κεντρικής Μακεδονίας και της Βόρεια Ελλάδας, μοναδικό συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα της πόλης με ΘΕΣΠΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Δεν θα επιτρέψουμε την εγκατάσταση εργασιακού μεσαίωνα.