ΝΣΚ: Καμία δυνατότητα μετάταξης πυροσβεστικού υπαλλήλου σε άλλους φορείς του Δημοσίου

ΓνΝΣΚ 67/2019

Φωτογραφία αρχείου

Δεν είναι δυνατή η μετάταξη πυροσβεστικού υπαλλήλου σε άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Ελληνικού Δημοσίου (ομόφ.) | (ΓνΝΣΚ 67/2019).