ΦΕΚ 3200B/2019: Πρόσληψη 1.145 συμβασιούχων (πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής) στους ΟΤΑ

Το ΦΕΚ 3200B/2019, με την κοινή υπουργική απόφαση Θεοδωρικάκου – Σκυλακάκη – Αυγενάκη, για την πρόσληψη 1.145 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σκοπό τη στελέχωση 99 ΟΤΑ Α’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, που θα υλοποιήσουν προγράμματα «Άθλησης για Όλους», την περίοδο 2019-2020.

Και σε αυτήν την περίπτωση, η κυβέρνηση επιλέγει την εργασιακή «ομηρία» των εργαζομένων και «ανακυκλώνει» την ανεργία, καθώς πρόκειται για συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες.


ΕΔΩ το ΦΕΚ 3200Β/2019.