ΣΥΠΑ: Προμήθεια των απαιτούμενων ΜΑΠ κ.λπ. των εργαζομένων στη δακοκτονία

Επιστολή του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής προς την απερχόμενη περιφερειάρχη Αττικής, Ρένα Δούρου

perifereia-attikis

Όπως είναι ήδη γνωστό στο ΦΕΚ 2208/β’/2019 έχει δημοσιευθεί η ΚΥΑ Εσωτερικών, Εργασίας και Οικονομικών (ΚΥΑ 43726/07-06-2019), με θέμα «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α ́ και β ́ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής», με την οποία επικαιροποιήθηκαν τα προβλεπόμενα – απαιτούμενα ΜΑΠ κ.λπ. 

Σύμφωνα με όλο το νομοθετικό πλαίσιο (ν. 3850/2010, ΚΥΑ κλπ) αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη η χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας, η υλοποίηση ιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμών και η ημερήσια παροχή γάλακτος στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου ανάλογα με τα προβλεπόμενα ως προς τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι πρόσφατα προχωρήσατε και σε προσλήψεις συμβασιούχων συναδέλφων για το έργο της εκτέλεσης της δακοκτονίας, οι οποίοι τοποθετηθήκαν  στις ΔΑΟΚ, ζητάμε να προχωρήσετε στην προμήθεια και την χορήγηση όλων των απαιτούμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας, του γάλακτος και στον άμεσο προγραμματισμό των προβλεπομένων ιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμών.