ΦΕΚ 134Α/2019: Ο νόμος για «κυβερνησιμότητα» ΟΤΑ, κατάργηση ασύλου και βάσιμου λόγου απόλυσης

Ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, και ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης

Το ΦΕΚ 134Α/09-08-2019, με το νόμο 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» – ΕΔΩ.