Όριο λήψης μετρητών από Δημόσιο και ΟΤΑ

Ερώτηση: Ποιο είναι το όριο μετρητών που υποχρεούνται οι δημόσιες υπηρεσίες ή οι ΟΤΑ να εισπράττουν από τους πολίτες στα ταμεία τους;

Απάντηση: Με την ΠΟΛ 1062/26.05.2016 (ΦΕΚ 1744/15.06.2016 τεύχος Β’), ορίζονται τα εξής: «Οφειλές προς το Δημόσιο, από οποιαδήποτε αιτία, οι οποίες κατ’ εξαίρεση εξακολουθούν να εισπράττονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) / Ελεγκτικά Κέντρα, καταβάλλονται υποχρεωτικά με επιταγές ή με τη χρήση χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, εφόσον το προς καταβολή – ανά ημέρα – ποσό υπερβαίνει συνολικά τα 100 ευρώ (100 €)».