ΕΦΚΑ: Οι αποδοχές των αποκλειστικών νοσοκόμων

Φωτογραφία αρχείου

Έγγραφο της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών του ΕΦΚΑ, με το οποίο καθορίζονται οι αμοιβές των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων από 1/2/2019, με σκοπό την εξεύρεση των αποδοχών, άδειας και επιδομάτων εορτών και αδείας τους – Δ.ΕΙΣΦ.Μ./484/923585/30-07-2019.