Ανακοίνωση του ΜΕΤΑ σχετικά με τις εξελίξεις στη FAMAR

Ανησυχία και αβεβαιότητα για το μέλλον επικρατεί στους εργαζόμενους του ομίλου της ΦΑΜΑΡ ΑΒΕΕ και στη χώρα μας, αλλά και στις άλλες τέσσερις χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Καναδάς) που δραστηριοποιείται ο όμιλος της FAMAR, με αφορμή τα σχέδια που υπάρχουν για συνολική, τμηματική ή ανά εργοστάσιο πώλησή της και από το γεγονός ότι σύμφωνα με πληροφορίες «…η διοίκηση του ομίλου δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά τη διατήρηση των θέσεων εργασίας…» και γι’ αυτό οι εργαζόμενοι θα είναι τα πρώτα θύματα των αναδιαρθρώσεων του ομίλου. Η εταιρεία διαθέτει 13 εργοστάσια σε 5 χώρες και στην Ελλάδα μόνο απασχολεί πάνω από 1.000 εργαζόμενους.

Σύμφωνα και με ανακοίνωση του sωματείου της ΦΑΜΑΡ, η εταιρεία «...έχει όλα αυτά τα χρόνια συνεχή κερδοφορία με θετικό EBITDA αποδίδοντας μερίσματα στους μέτοχους. Με τον τελευταίο μάλιστα δημοσιοποιημένο ισολογισμό του 2017 έχει κέρδη της τάξεως των 5.000.000 ευρώ περίπου...».

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας και τις μεγάλες μειώσεις των μισθών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η εταιρεία είχε κερδοφορία, ενώ παράλληλα διευρύνθηκε το καθεστώς της ανάθεσης τμημάτων της παραγωγικής και άλλης διαδικασίας σε εργολαβικά γραφεία, με εργαζόμενους με ελαστική και εκ περιτροπής εργασία και με μισθούς πείνας.

Η συμμετοχή των εργαζομένων στις αποφάσεις της διοίκησης για την αναδιάρθρωση του ομίλου είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να εγγυηθεί τη βιωσιμότητά του, τις θέσεις εργασίας αλλά και τη συνέχειά του, με στόχευση τη διαρκή ανάπτυξη και παραγωγή ποιοτικών προϊόντων υγείας.

Το ΜΕΤΑ καλεί τους εργαζομένους της ΦΑΜΑΡ να συντονίσουν τη δράση τους με όλους τους εργαζόμενους του ομίλου αλλά και συνολικά του κλάδου, για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και για την κατάργηση όλων των μορφών της ελαστικής και ενοικιαζόμενης εργασίας και των εργολαβιών και τη μετατροπή τους σε θέσεις πλήρους και σταθερής απασχόλησης, για τη μείωση τους ωραρίου εργασίας, άμεσα στις 37,5 ώρες με προοπτική τις 35 και τις 30 ώρες σε καθεστώς 5νθήμερης εργασίας, χωρίς μείωση αποδοχών και δικαιωμάτων, και στην υπογραφή ΣΣΕ.