Ν.4336/2015, σελ. 966 και 1017: Με τις ψήφους και ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ η κατάργηση του ΣΔΟΕ

Στο 3ο μνημόνιο, δηλαδή στο νόμο 4336/2015, σελ. 966 και 1017, που ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα του τότε μνημονιακού τόξου (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΑΝΕΛ, ΠΟΤΑΜΙ), ρητά αναφέρεται η κατάργηση του ΣΔΟΕ, και μάλιστα κυβερνητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που πρωτοστάτησαν στην πρόσφατη επίθεση κατά της Ν.Δ., είχαν εισηγηθεί τις σχετικές (προς ψήφιση τότε) διατάξεις.

Το ergasianet.gr υπενθυμίζει τις σχετικές διατάξεις, για να σημειώσει για μια ακόμη φορά ότι οι όποιες αψιμαχίες μεταξύ της κυβέρνησης και του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι προσχηματικές. Όπως έχει τονίσει, δε, το ΜΕΤΑ σε σχετικό σχόλιό του, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ διευκολύνουν τους μεγαλοφοροφυγάδες και χαρίζουν φόρους εκατομμυρίων, την ώρα που επιτίθενται με σφοδρότητα στους εργαζομένους, στους συνταξιούχους, στα φτωχά λαϊκά στρώματα (βλ. το σχόλιο από το ΜΕΤΑ | ΣΔΟΕ: Όταν οι μεγαλοφοροφυγάδες πίνουν και στην υγειά του ΣΥΡΙΖΑ και στην υγειά της ΝΔ).

Τα επίμαχα εδάφια από το Ν.4336/2015 (τρίτο μνημόνιο):

1ον) Στη σελίδα 966 του ν. 4336/2015, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.7 “ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ”, παράγραφος 1, εδ. Α-δ, αναγράφονται τα εξής:

1.α. Από 30.10.2015, όλες οι αρμοδιότητες και καθήκοντα που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων, μεταφέρονται, από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε., στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

β. i) Στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις (….) Μέχρι τις 30.10.2015 θα ολοκληρωθεί η μεταφορά του προσωπικού που αναφέρεται στην παρούσα υποπαράγραφο. ii) Με διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Οικονομικών, που θα εκδοθούν μέχρι τις 20.9.2015, μεταφέρονται από την ΕΓ του ΣΔΟΕ η υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και τα φυσικά και μαγνητικά αρχεία των υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια και των υποθέσεων που θα μεταφερθούν στη Γ.Γ.Δ.Ε. και αφορούν αρμοδιότητες φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων και οι απαραίτητες πιστώσεις, που αναλογούν για την κάλυψη των μεταβιβαζόμενων στη Γ.Γ.Δ.Ε. αρμοδιοτήτων, της περίπτωσης α ́ της παρούσας υποπαραγράφου. Μέχρι τις 30.10.2015 θα ολοκληρωθεί η μεταφορά των αναγραφομένων στην παρούσα υποπαράγραφο.

γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες και κάθε διαδικαστικό ζήτημα για τη μεταφορά 3.500 υποθέσεων που ελέγχονται από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γ.Γ.Δ.Ε.. Με τον όρο «υπόθεση» νοείται έλεγχος συγκεκριμένου Φυσικού ή Νομικού Προσώπου. Η αντιμετώπιση των υπολοίπων υποθέσεων, που θα παραμείνουν στην Ε.Γ. του Σ.Δ.Ο.Ε. θα καθορισθεί με νομοθετική ρύθμιση μέχρι τις 30.10.2015.

δ. Γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε., τις υπηρεσίες και το προσωπικό αυτής, ισχύουν και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που ασκούν τις μεταφερόμενες από αυτήν ως άνω αρμοδιότητες, καθώς και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό που ασκεί τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ). ”.

2ον) Στη σελίδα 1017 του ν. 4336/2015, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ με τίτλο “ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ”, υποπαράγραφος 2.3 με τίτλο “Μεταρρυθμίσεις της φορολογικής διοίκησης ”, εδάφιο β’, αναγράφεται επί λέξει:

Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές θα εγκρίνουν νομοθεσία για: α) όσον αφορά (…), β) (…), γ) (…), δ) (…), · ε) την άμεση θέσπιση νομοθεσίας για τη μεταβίβαση, έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2015, του συνόλου των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, καθώς και του συνόλου του προσωπικού, του ΣΔΟΕ και λοιπών υπηρεσιών που σχετίζεται με τη φορολογία και τα τελωνεία στη φορολογική διοίκηση· όλες οι μη αξιολογηθείσες εκθέσεις ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν από το ΣΔΟΕ έπειτα από τον ν. 4321/2015 θα θεωρούνται λεπτομερή ενημερωτικά σημειώματα για τη φορολογική διοίκηση. ”.