ΑΤΜ: Χαράτσι-υψηλές χρεώσεις στις διατραπεζικές αναλήψεις από τη Δευτέρα

Τσουχτερές χρεώσεις θα πληρώνουν από τη ∆ευτέρα 22 Ιουλίου οι καταναλωτές που θα σηκώνουν µετρητά από ΑΤΜ άλλης τράπεζας. Η επιβάρυνση ξεκινά από το 1,5 ευρώ και φτάνει τα 3 ευρώ για αναλήψεις σε Ελλάδα και Ευρωζώνη, ενώ για τράπεζες εκτός Ευρωζώνης είναι υψηλότερη. Η νέα τιµολόγηση εφαρµόζεται µετά την απόφαση των τραπεζών να αναπροσαρµόσουν τις προµήθειες στα επίπεδα της χρέωσης DAF (Direct Access Fee), ώστε Έλληνες και τουρίστες να χρήζουν ισότιµης µεταχείρισης βάσει του νόµου 4537/2018, µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/2366/ΕΕ (Payment Services Directive 2 – PSD 2).

Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα νέο χαράτσι από τις συστημικές τράπεζες, που ανακεφαλαιοποιήθηκαν με τα χρήματα των φορολογουμένων, που ετοιμάζονται να απολύσουν χιλιάδες τραπεζοϋπαλλήλους μέχρι το 2020, που κάνουν απόσχιση υπηρεσιών, μεταβάλλοντας τις εργασιακές σχέσεις όλων όσοι υποχρεωτικά μεταφέρονται στη νέα εταιρεία, που εγκαταλείπουν και κλείνουν το ένα μετά το άλλο τα καταστήματα στην περιφέρεια, όπως, για παράδειγμα, στα μικρά νησιά, αναγκάζοντας τους κατοίκους πλέον να πηγαίνουν σε άλλη τράπεζα, με αποτέλεσμα να πληρώσουν «χρυσάφι» την ανάληψη.

Αναλυτικά οι χρεώσεις που επιβάλει κάθε τράπεζα:

Alpha Bank

– Αναλήψεις σε ATM άλλων τραπεζών σε Ελλάδα και Ευρωζώνη:

 • Έως 150 ευρώ: 1,50 ευρώ.

 • Από 160 έως 250 ευρώ: 1,60 ευρώ.

 • Άνω των 250 ευρώ: 1,65 ευρώ.

– Αναλήψεις σε ATM εκτός Ευρωζώνης:

 • 1% επί του ποσού της ανάληψης με ελάχιστο τα 4,40 ευρώ ανά συναλλαγή.

Eurobank

– Αναλήψεις σε ATM άλλων τραπεζών σε Ελλάδα και Ευρωζώνη:

 • 1,60 ευρώ ανεξαρτήτως ποσού.

– Αναλήψεις σε ATM εκτός Ευρωζώνης:

 • 1,05% επί του ποσού της ανάληψης.

Εθνική Τράπεζα

– Αναλήψεις σε ATM άλλων τραπεζών σε Ελλάδα και Ευρωζώνη:

 • Έως 150 ευρώ: 1,30 ευρώ.

 • Από 160 έως 250 ευρώ: 1,40 ευρώ.

 • Άνω των 250 ευρώ: 1,60 ευρώ.

– Αναλήψεις σε ATM εκτός Ευρωζώνης:

 • 1% επί του ποσού της ανάληψης με ελάχιστο τα 3 ευρώ και μέγιστο τα 5 ευρώ ανά συναλλαγή.

Τράπεζα Πειραιώς

– Αναλήψεις σε ATM άλλων τραπεζών σε Ελλάδα και Ευρωζώνη:

 • Έως 250 ευρώ: 1,40 ευρώ

 • Άνω των 250 ευρώ: 2,20 ευρώ

– Αναλήψεις σε ATM εκτός Ευρωζώνης

 • Έξοδα 4 ευρώ ανά συναλλαγή πλέον 2% επί του ποσού της ανάληψης με ελάχιστο το 1 ευρώ και μέγιστο τα 30 ευρώ ανά συναλλαγή.