ΦΕΚ 123Α/2019: Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών

Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 84/2019, με τη «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (εδώ).

Άρθρο 1. Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Οικονομικών

Άρθρο 2. Σύσταση και κατάργηση Γενικής Γραμματείας και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Άρθρο 3. Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Εξωτερικών-Σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού

Άρθρο 4. Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Άρθρο 5. Σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα και κατάργηση θέσης Ειδικού Γραμματέα και Ειδικής Γραμματείας/Ενιαίου Διοικητικού Τομέα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Άρθρο 6. Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 7. Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Άρθρο 8. Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Υγείας

Άρθρο 9. Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Άρθρο 10. Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Άρθρο 11. Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Άρθρο 12. Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Εσωτερικών

Άρθρο 13. Σύσταση και κατάργηση Γενικής Γραμματείας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 14. Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Άρθρο 15. Κατάργηση θέσης Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Άρθρο 16. Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άρθρο 17. Κατάργηση θέσης Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα στο Υπουργείο Τουρισμού

Άρθρο 18. Κατάργηση Γραφείων Γενικών/Διοικητικών και Ειδικών/Ειδικών Τομεακών Γραμματέων

Άρθρο 19. Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 20. Έναρξη ισχύος.