Αναρρωτική άδεια λόγω επαπειλούμενης κύησης

Ερώτηση: Υπάλληλος με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ έχει ξεπεράσει κατά πολύ το όριο αναρρωτικών σύμφωνα με το νόμο (τόσους μήνες όσα τα χρόνια υπηρεσίας). Παρακαλώ να μου πείτε ποιά είναι η διαδικασία από εδώ και πέρα για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας αφού σας επισημάνω ότι η αναρρωτική που ζητά τώρα είναι λόγω επαπειλούμενης κύησης και ένα μέρος της αναρρωτικής που έχει λάβει μέσα στην πενταετία είναι επίσης για τον ίδιο λόγο.

Απάντηση: Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές, μετά από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού και του διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος. (άρθρο 59 παρ.3 Ν.3584/2007)

Η ανωτέρω άδεια ορίζεται ως κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές και διαφοροποιείται σαφώς από τις αναρρωτικές άδειες, καθώς χορηγείται στην κυοφορούσα για ειδική θεραπεία λόγω εγκυμοσύνης και όχι για γενική ιατρική περίθαλψη. Σημειώνεται ότι η εν λόγω άδεια χορηγείται, άμεσα και για όσο διάστημα απαιτηθεί, στη νεοδιοριζόμενη υπάλληλο που κυοφορεί και δεν έχει θεμελιώσει ακόμη δικαίωμα αναρρωτικής άδειας αλλά με απαραίτητη προϋπόθεση την βεβαίωση του διευθυντή γυναικολογικής κλινικής ή τμήματος δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος πέραν της βεβαίωσης του θεράποντος ιατρού. Επομένως, στην περίπτωση που η υπάλληλος προσκομίσει και τις δυο βεβαιώσεις τότε λαμβάνει την κανονική άδεια κυοφορίας με πλήρεις αποδοχές, διαφορετικά η υπηρεσία της μπορεί να κάνει περικοπή αποδοχών για το διάστημα αυτό. (ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.64β/417/οικ./09.01.

Οι διατάξεις του άρθρου 59 Ν.3584/2007 όπως ισχύουν, έχουν εφαρμογή για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. (άρθρο 177 παρ. 1 του Ν.3584/2007).