ΕΟΠΥΥ: Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αποζημίωση δαπανών για ειδικές θεραπείες παιδιών – εφήβων και ενηλίκων

Του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ (ΦΕΚ-4898 Β/2018) και ΦΕΚ-889 Β/2019) – πατήστε ΕΔΩ για τις λεπτομέρειες.