Δ’ και Ε’ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής: Όχι στην ταλαιπωρία των αναπληρωτών συναδέλφων μας!

Κοινή ανακοίνωση

Τα Δ.Σ. των Δ και Ε ΕΛΜΕ Ανατοολικής Αττικής ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ για την ταλαιπωρία πολλών συναδέλφων αναπληρωτών. Συγκεκριμένα:

Εκατοντάδες συνάδελφοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη 3/7/2019 στη ΔΙΔΕ Αν. Αττικής, πολλοί μάλιστα ερχόμενοι από την Επαρχία, για να παραλάβουν τα έγγραφα που πρέπει να καταθέσουν στον ΟΑΕΔ προκειμένου να πάρουν το επίδομα ανεργίας (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας,τις απολύσεις τους κ.λπ), Ωστόσο αυτά δεν ήταν έτοιμα και πολλοί εξ αυτών έφυγαν μετά τις 3μμ άπραγοι.

Οι συνάδελφοι αναπληρωτές βασανίζονται χρόνια από την εργασιακή ανασφάλεια και τις διαρκείς κατ’ έτος μετακινήσεις , με σοβαρές συνέπειες στην οικογενειακή τους ζωή, ενώ ο νέος Νόμος για τους διορισμούς (προσοντολόγιο κλπ) επιτείνει την ανασφάλειά τους. Από την άλλη , έρχεται τώρα και η Υπηρεσία να τους ταλαιπωρήσει εμπλέκοντάς τους σε καθυστερήσεις με άμεσο κίνδυνο να χάσουν μέρος του επιδόματος ανεργίας.

Ο Δ/ντης Β/θμιας Εκπ/σης, επικαλέστηκε αδυναμία άμεσης εξυπηρέτησης λόγω έλλειψης προσωπικού και υποστελέχωσης των υπηρεσιών του , ενώ είναι προφανές ότι υπήρξε και αστοχία στην εκτίμηση για την δυνατότητα εξυπηρέτησης των αναπληρωτών συναδέλφων και τεχνικά προβλήματα στα συστήματα διοικητικής υποστήριξης (δεν λειτουργούσε για μεγάλο διάστημα το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»).

Οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της απόλυσης των αναπληρωτών, ούτε καινούργιες είναι, ούτε περιέχουν κάποιο νέο στοιχείο που να δικαιολογεί τον αιφνιδιασμό της Υπηρεσίας, η οποία όφειλε έγκαιρα να προετοιμαστεί ώστε να είναι σε θέση να τους εξυπηρετήσει άμεσα.

Η σημερινή ταλαιπωρία των συναδέλφων, πέραν των αδυναμιών της ΔΙΔΕ Αν. Αττικής,  φέρνει στην επιφάνεια και αναδεικνύει σοβαρά προβλήματα όπως:

  1. Τη δραματική υποστελέχωση των υπηρεσιών της ΔΙΔΕ Αν. Αττικής, ως αποτέλεσμα των πάγιων πολιτικών υποχρηματοδότησης και των περικοπών στην Εκπαίδευση και την Δημόσια Διοίκηση

  2. Τον κακό συντονισμό των Δημοσίων Υπηρεσιών και της αδυναμίας συντονισμού τους, που υποχρεώνει τους πολίτες να τρέχουν από τη μια στην άλλη με σφικτές ανελαστικές προθεσμίες όπως λχ ο ΟΑΕΔ που τιμωρεί τον άνεργο με περικοπή τμήματος του επιδόματος ανεργίας για καθυστερήσεις ,που μπορεί να οφείλονται σε άλλη Δημόσια Υπηρεσία, όπως εν προκειμένω η ΔΙΔΕ Αν. Αττικής.

  3. Τη μη αξιοποίηση της Τεχνολογίας Πληροφορικής Επικοινωνιών – ΤΠΕ, ώστε να ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες με τα απαιτούμενα έγγραφα, απαλλάσσοντας τους πολίτες (τους αναπληρωτές, εν προκειμένω) από περιττές , χρονοβόρες και ψυχοφθόρες διαδικασίες από τη μια υπηρεσία στην άλλη.

Ως Δ’ και Ε’ ΕΛΜΕ Αν. Αττικής, ζητούμε:

  • Να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία και να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι αναπληρωτές με τον γρηγορότερο τρόπο.

  • Να αποζημιωθεί υπερωριακά το διοικητικό προσωπικό και οι αποσπασμένοι που απασχολήθηκαν πλέον του ωραρίου τους.

  • Να υπάρξει καλύτερος συντονισμός τόσο στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης αν. Αττικής, όσο και μεταξύ των Δημοσίων Υπηρεσιών, αλλά και κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ , ώστε να αποφεύγονται στο μέλλον παρόμοια περιστατικά.