Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος 29652/2839/2019 σχετικά με την ΥΑ «Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς τ. ΟΕΚ και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών».


ΕΔΩ αναλυτικά η εγκύκλιος.