7.8 C
Athens
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023

Κλειστό το 2ο ΔΙΕΚ στις Φυλακές Κορυδαλλού. «Στον αέρα», οι εξετάσεις των κρατουμένων σπουδαστών

Πρόσφατα

Μια… παράπλευρη απώλεια είχε η συμπλοκή που σημειώθηκε (στις 25 Ιούνη), στις Φυλακές Κορυδαλλού, όταν αλλοδαποί κρατούμενοι προσπάθησαν να σπάσουν το λουκέτο της πύλης: το κλείσιμο του 2ο ΔΙΕΚ που λειτουργεί εντός του σωφρονιστικού καταστήματος. Σύμφωνα με το Δίκτυο Αλληλεγγύης Κρατουμένων, που δημοσιοποιεί το θέμα και τη σχετική επιστολή-καταγγελία 32 κρατούμενων σπουδαστών, υπάρχει κίνδυνος να χάσουν το εξάμηνο οι σπουδαστές οι οποίοι δεν μπορούν να δώσουν εξετάσεις. Έτσι, οι κόποι και οι προσπάθειες έξι μηνών για τους κρατούμενους σπουδαστές κινδυνεύουν να τιναχτούν στον αέρα, στερώντας τους το μοναδικό μέσο επανένταξης που είναι η εκπαίδευση.

Στην επιστολή τους στο υπουργείο, οι 32 κρατούμενοι σπουδαστές του ΙΕΚ ζητούν να μην «εξαιρεθούν» για κανένα λόγο από το αναφαίρετο δικαίωμά τους στην εκπαίδευση, ενώ κάνουν λόγο για σκέψεις που υπάρχουν στις Φυλακές Κορυδαλλού και «συγκεκριμένα στα ανώτερα στρώματα της διοίκησης της» για «την καταστολή της λειτουργίας του 2ου ΔΙΕΚ». Η επιστολή που δημοσιοποιείται από το Δίκτυο Αλληλεγγύης Κρατουμένων, καταλήγει μάλιστα τονίζοντας με νόημα πως «όταν κλείνει ένα σχολείο, μία φυλακή ανοίγει και στον Κορυδαλλό δεν υπάρχει χώρος για άλλη».

Με αφορμή τη συμπλοκή που πήρε μέρος την Τρίτη 25/6/2019 η διεύθυνση – διοίκηση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού έβαλε τα ΜΑΤ μέσα στη φυλακή και έκαναν εξονυχιστική έρευνα στα κελιά μας. Χωρίς αυτό να είναι αρκετό κρατάνε κλειστό παρανόμως το 2ο ΔΙΕΚ που λειτουργεί μέσα στη φυλακή. Λαμβάνοντας υπ όψιν το τέλος του διδακτικού εξαμήνου και της σχολικής χρονιάς, πλησιάζει η ώρα της τελικής εξέτασης η ώρα της τελικής κρίσεις για τους σπουδαστές έφτασε ή μήπως όχι;

Στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και με αυτόν τον τρόπο η διοίκηση του Κ.Κ. Κορυδαλλού 1, θέτει σε κίνδυνο προσπάθεια έξι ολόκληρων μηνών που κατέβαλαν οι σπουδαστές-κρατούμενοι.

Συνεπάγεται λοιπόν ότι έξι σημαντικοί και καθοριστικοί μήνες ενέργειας, καλής διάθεσης και προσπάθειας βρίσκονται στον αέρα. Χωρίς αυτό να είναι το μείζον θέμα, θέτουμε τους προβληματισμούς μας στο τραπέζι για την εξασφάλιση των εκπαιδευτικών μονάδων στον Κορυδαλλό, καθώς και την ομαλή συνέχιση της φοίτησης μας σε αυτά. Υπάρχει εδώ και καιρό στον αέρα της φυλακής και πιο συγκεκριμένα στα ανώτερα στρώματα της διοίκησης της, η διάθεση για την καταστολή της λειτουργίας του 2ου ΔΙΕΚ. Δεν έχει το δικαίωμα ΚΑΝΕΙΣ να στερεί την προσπάθεια αναβάθμισης του ανθρώπου μέσω της εκπαίδευσης, της μόρφωσης και του πολιτισμού.

Μας θέλουν να είμαστε πελάτες του καταστήματος στερώντας μας την ευκαιρία για επανένταξη μας μέσω της εκπαίδευσης. Όπως γνωρίζουμε, η μόρφωση και η παιδεία είναι θεμελιώδη και αναφαίρετα δικαιώματα των ανθρώπων και οι κρατούμενοι δεν εξαιρούνται για κανένα λόγο από αυτά.

Με αυτό το τρόπο αφαιρείται το μοναδικό μέσο επανένταξης που λειτουργεί, καθώς στις α­σφυ­κτι­κά κλει­στές φυ­λα­κές που δεν πληρούν κα­νέ­να ρό­λο αλ­λά συ­νι­στούν βα­σα­νι­σμό, η εκ­παί­δευ­ση των κρα­του­μέ­νων και οι ά­δειες α­νοί­γουν πα­ρά­θυ­ρα ε­πι­κοι­νω­νίας, α­πο­φορ­τί­ζουν τον κρα­τού­με­νο α­πό τα δει­νά του ε­γκλει­σμού και λει­τουρ­γούν ως δίαυ­λος προ­ε­τοι­μα­σίας για την κοι­νω­νι­κή ε­πα­νέ­ντα­ξη, ενώ ταυτόχρονα πε­ριο­ρί­ζει τη χρή­ση βίας και πα­ράλ­λη­λα συμ­βάλ­λει ση­μα­ντι­κά στον ε­ξαν­θρω­πι­σμό της φυ­λα­κής, κα­θώς ο κρα­τού­με­νος γε­μί­ζει το νε­κρό χρό­νο του.

Για αυτό το λόγο, απαιτούμε τη διασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων μας, που θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα και όχι να κρέμονται από μία κλωστή, που φέρνει το σωφρονιστικό σύστημα για εμάς.

Τέλος, όταν κλείνει ένα σχολείο μία φυλακή ανοίγει και στον Κορυδαλλό δεν υπάρχει χώρος για άλλη.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ 2ου ΔΙΕΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις