Συγκρότηση εκλογικών συνεργείων και εκλογική αποζημίωση

ekloges proetoimasia1

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 36931/14.05.2019 (ΦΕΚ 1677/14.05.2019 τεύχος B’) με την οποία συγκροτούνται ειδικά εκλογικά συνεργεία που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26 Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26 Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2 Ιουνίου 2019 και ορίζεται ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στα ειδικά εκλογικά συνεργεία υπαλλήλων.

Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία των υπαλλήλων που μετέχουν σ’ αυτά βεβαιώνεται, για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Δήμων, από τον οικείο Δήμαρχο.

Στο ίδιο ΦΕΚ (ΦΕΚ 1677/14.05.2019 τεύχος B’), δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 36932/14.05.2019 με την οποία καθορίζεται η εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των ανωτέρω ειδικών εκλογικών συνεργείων.

Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (275,00€)

Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.


Διαβάστε επίσης | Το ΦΕΚ με την εκλογική αποζημίωση. Σε 275 ευρώ μεικτά, για τους εργαζομένους στους δήμους