Υπ. Παιδείας: Οι εγκύκλιοι για τη λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών για το 2019-2020

Τις εγκυκλίους σχετικά με τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών για το σχολικό έτος 2019-2020 εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας. Eιδικότερα, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα ωρολόγια προγράμματα, η κατανομή τμημάτων, ενημέρωση πληροφοριακού συστήματος myschool. Επιπλέον, καθορίζονται το ωράριο Εκπαιδευτικών, οι αντισταθμιστικοί – υποστηρικτικοί θεσμοί, οι επιμορφωτικές δράσεις, θέματα υγιεινής και κτηριακών υποδομών του σχολείου.